x
x

Povećanje cijena zdravstvene zaštite za 7%

  31.05.2023.

Temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kojom se povećavaju koeficijenti složenosti poslova djelatnika u javnim službama, od mjeseca lipnja 2023. godine povećati će se maksimalni iznosi sredstva za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za 7%.

Povećanje cijena zdravstvene zaštite za 7%

Nadalje u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2023. godine bolničkim zdravstvenim ustanovama povećan je maksimalni mjesečni iznos novčanih sredstva u iznosu do 2% aktualnog maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava s ciljem poboljšanja njihovih uvjeta poslovanja.

Temeljem korekcije sredstva, Ugovorni partneri će nakon donošenja Odluke Upravnog vijeća i dobivene Suglasnosti Ministarstva zdravstva dobiti pripadajući Dodatak Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i bolničke zdravstvene zaštite za 2023. godinu.

Sredstva se osiguravaju s pozicije Financijskog plana HZZO-a za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.

Napominjemo da je Osnovom povećanja osnovice za obračun plaće od 1. travnja 2023. godine za 2%, cijene zdravstvene zaštite povećale su se za 2%.

Izvor: HZZO