x
x

BOJE – Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba

  31.05.2023.

Dana 25.5.2023. održana je tematska sjednica Odbora za zdravstvo Skupštine Grada Zagreba na temu manjinskog stresa LGBTIQ+ osoba. Manjinski stres rezultat je snažnog utjecaja određenog tipa društvenih stavova i trendova na pojedince koje se svrstava u skupine koje se opisuje kao manjinske.

BOJE – Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba

Na sjednici su sudjelovali:

  • prof. dr. sc., Nataša Jokić-Begić, redovna profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Manjinski stres ili stres na kvadrat“,
  • Matea Popov, mag. psych., koja je predstavila preliminarne rezultate istraživanja o mentalnom zdravlju neheteroseksualnih osoba u Hrvatskoj,
  • Iva Žegura, klin.psih., mag. psych s Klinike za psihijatriju Vrapče s temom „Skrb o mentalnom zdravlju transrodnih osoba“,
  • dr.sc. Franko Dota, koji je govorio o iskustvu rada sa žrtvama nasilja i diskriminacije preko platforme Rozi megafon“,
  • Dinko Štajduhar, spec. psihijatar s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ koji je u sklopu odabrane teme „Manjinske skupine i tradicionalne dužnosti liječnika“ istaknuo kako je osnovna liječnička dužnost briga za svakog čovjeka u potrebi
  • Jadranka Hübler, spec. psihijatrije s Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, koja je predstavila Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba pod nazivom BOJE.

Manjinski stres rezultat je snažnog utjecaja određenog tipa društvenih stavova i trendova na pojedince koje se svrstava u skupine koje se opisuje kao manjinske. LGBTIQ+ osobe kontinuirano su izložene nepovoljnim faktorima, odnosno stresorima, koje producira i akumulira sredina u kojoj žive. Upravo iz tog razloga iznimno je važno povezati različite društvene dionike u mrežu podrške, oslanjajući se pritom na bogate resurse kojima raspolaže i sama LGBTIQ+ zajednica.

Terapijski tim Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i osnivač ustanove, Grad Zagreb, pokrenuli su inicijativu za osiguravanje dodatne terapijske podrške za LGBTIQ+ osobe koje se nose s manjinskim stresom. Na ovaj način želi se omogućiti kvalitetniju skrb za mentalno zdravlje u okviru javnog zdravstvenog sustava i to u sigurnom te depatologizirajućem kontekstu. Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba nazvali su BOJE!

Multidisciplinarni tim stručnjaka sastavljen je od specijalistica psihijatrije, specijalizanta psihijatrije, profesora socijalne pedagogije i magistra psihologije educiranih iz područja psihoterapije kroz savjetovalište, ambulantu, grupe podrške za korisnike i članove njihovih obitelji te psihoedukaciju pružit će podršku i psihološku pomoć svim zainteresiram LGBTIQ+ osobama s ciljem unaprjeđenja kvalitete njihova života.