x
x

Novi imunoesej u praćenju bolesnika s multiplim mijelomom

  04.12.2015.

Analiza teških/lakih lanaca imunoglobulina olakšava otkrivanje rezidualne bolesti i praćenje pacijenata s multiplim mijelomom, objavljeno je u CMJ-u?

Novi imunoesej u praćenju bolesnika s multiplim mijelomom

Cilj Odrediti kliničku korisnost uključivanja novog imunoeseja za određivanje razine omjera teških/lakih lanaca (prema engl. heavy/light chain, HLC) u postojeći skup metoda za procjenu stanja pacijenata s multiplim mijelomom (MM).

Postupci Analizirali smo uzorke seruma 90 pacijenata u različitim fazama bolesti koji su ranije liječeni zbog IgG i IgA MM. Istraživanje je provedeno u Kliničko-bolničkom Centru „Zagreb“ između 2011. i 2013. Uzorci su analizirani standardnim laboratorijskim metodama (elektroforeza serumskih proteina, određivanje ukupnih immunoglobulina, imunofiksacija u serumu, određivanje serumskih slobodnih lakih lanaca) i određivanjem razine HLC.

Rezultati 58 od 90 pacijenata imalo je omjer HLC koji odstupa od normalnih vrijednosti, uključujući i 28 od 61 pacijenta s normalnim vrijednostima ukupnih imunoglobulina i 5 od 23 pacijenta sa potpunim odgovorom. Povišena razina izotipova HLC i omjer HLC izvan normalnih vrijednosti korelirali su s parametrima tumorskog opterećenja, uključujući postotak plazma stanica u koštanoj srži (P < 0,001 odnosno P = 0,002) i omjer serumskih slobodnih lakih lanaca koji odstupa od normalnih vrijednosti (P < 0,001 za obje korelacije). Razina izotipova HLC koja odstupa od normalnih vrijednosti korelirala je sa razinom serumskih β2-mikroglobulina (P = 0,038). Što se tiče prognoze, razina izotipova HLC koja odstupa od normalnih vrijednosti i omjer HLC koji odstupa od normalnih vrijednosti bili su značajno povezani s kraćim ukupnim preživljenjem (P < 0,001 odnosno P = 0,002). Zanimljivo je da je supresija neuključenog (poliklonalnog) izotipnog para, ali ne i drugih nemijelomskih imunoglobulinskih izotipova, također bila povezana s kraćim ukupnim preživljenjem (P = 0,021). Multivarijatna analiza pokazala je da su omjer HLC koji odstupa od normalnih vrijednosti i razina β2-mikroglobulina >3,5 mg/L neovisni čimbenici rizika za preživljenje.

Zaključak Novi imunoesej za mjerenje HLC ima veću osjetljivost za utvrđivanje monoklonalnih proteina, korelira s biljezima tumorskog opterećenja i predviđa ishod bolesti kod pacijenta.

Josip Batinić, Zinaida Perić, Dragana Šegulja, James Last, Sanja Prijić, Klara Dubravčić, Lidija Volarić, Dubravka Sertić, Ivo Radman, Sandra Bašić-Kinda, Danica Matišić, Drago Batinić, Boris Labar, Damir Nemet

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: