x
x

Nacrt prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - novi članovi

  22.07.2022.

U Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u ime Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske imenovani su direktor mr. Dražen Jurković, dr. med., kao član i pravna savjetnica Tanja Paun, mag. iur., kao zamjenica člana.

Nacrt prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - novi članovi
Stupanje na snagu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju očekuje se 1. siječnja 2023. godine.

Radna skupina formirana je u studenom 2021. te je u srpnju 2022  godine dopunjena novim članovima, medu kojima su i predstavnici Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Na sastanku Radne skupine održanom 15. srpnja 2022. godine u Ministarstvu zdravstva, iznesene su informacije o dijelovima Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju za koje se pripremaju izmjene i dopune, no za sada nije predstavljen tekst tih izmjena.

Stupanje na snagu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju očekuje se 1. siječnja 2023. godine.

Udruga poslodavaca u zdravstvu UPUZ

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidOlfen gelGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: