x
x

JA projekt PERCH

  20.01.2023.

U Briselu je 5.12.2022. godine održan početni (kick-off) sastanak Joint Action projekta PERCH – PartnERship to Contrast HPV. Projekt je dio napora Europske komisije u području kontrole zloćudnih bolesti te je u skladu s ciljevima Europe’s Beating Cancer Plan inicijative.

JA projekt PERCH

Cilj u sklopu trećeg stupa (flagship) navedene inicijative je i eliminacija raka vrata maternice i drugih oblika raka uzrokovanih infekcijom HPV-om. Neizostavan korak do tog cilja je cijepljenje >90% djevojčica u dobi do 15 godina cjepivom protiv HPV-a, kao i značajno povećanje broja cijepljenih dječaka, do 2030. godine. Osnovni cilj PERCH projekta je podržati zemlje u  dostizanju tog cilja.

Projekt se sastoji od 4 osnovna horizontalna radna paketa (koordinacija, diseminacija, evaluacija te integracija i održivost) te 3 glavna radna paketa:

  • WP5 – Pregled trenutnog stanja praćenja cijepljenja protiv HPV-a te predlaganje jedinstvenog sustava prikupljanja podataka u području cijepljenja, s ciljem poboljšanja obuhvata, procesnih indikatora te učinka cijepljenja
  • WP6 – Podrška zemljama partnerima u procesu podizanja razine znanja i osviještenosti o bolestima povezanima s HPV-om te načinima njihove prevencije u ciljnoj populaciji adolescenata
  • WP7 – Podrška i edukacija zdravstvenih djelatnika oko komunikacije s adolescentima, njihovim roditeljima te drugim zdravstvenim djelatnicima, s ciljem podizanja razine povjerenja u cjepivo protiv HPV-a

Na sastanku su ukratko prikazani radni paketi, dosad ostvarene i planirane aktivnosti te dugoročni ciljevi projekta.

Voditeljica projekta ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. Irena Barišić, istaknula je da je Hrvatska od školske godine 2015./2016. uvela cijepljenje protiv HPV-a u nadležnosti liječnika školske medicine, a ako pogledamo broj cijepljenih od 2017. godine, vidimo gotovo trostruko povećanje procijepljenosti protiv HPV-a. Također, naglasila je kako se nadamo da će nam ovaj projekt pomoći da identificiramo i riješimo brige i nedoumice u vezi s cjepivom kod roditelja i mladih, kao i da podučimo zdravstvene radnike i druge stručnjake koji dolaze u kontakt s ciljanom skupinom kako komunicirati o prednostima cijepljenja protiv HPV-a., kako bismo se približili cijepnom obuhvatu od preko 90%.

Trajanje projekta:  30 mjeseci (1.11.2022.-30.04.2025.)