x
x

Uzroci trombocitopenije u oboljelih od bolesti COVID-19

  29.10.2022.

Trombocitopenija je česta u virusnim infekcijama, prisutna je u prosječno 18 % oboljelih od bolesti COVID-19 i obično je blaga (u rasponu od 100 do 150 × 10^9/L). Zastupljenija je među teže oboljelima i predstavlja neovisan čimbenik rizika za loš ishod i mortalitet.

Uzroci trombocitopenije u oboljelih od bolesti COVID-19

Primijećena je povezanost trombocitopenije u bolesti COVID-19 s lošijim ishodom, mortalitetom i razvojem težeg oblika bolesti. Trombocitopenija u bolesti COVID-19 pokazana je kao neovisan čimbenik rizika progresije bolesti. Trombocitopenija je bila prisutna i u drugim koronavirusnim epidemijama, kod SARS-a je učestalost bila 47 %, a kod MERS-a 37 %. Nije poznato u kojoj mjeri različiti sojevi virusa SARS-CoV-2 koji su uzrokovali COVID-19 u protekle dvije godine, utječu na učestalost i stupanj trombocitopenije.

Trombocitopenija je rezultat smanjene proizvodnje i povećane potrošnje trombocita. Točni mehanizmi nastanka trombocitopenije u bolesti COVID-19 još nisu u cijelosti poznati, već se pretpostavljaju na temelju mehanizama nastanka trombocitopenije u drugim virusnim bolestima, patogeneze virusa SARS-CoV-2 i imunološkog odgovora domaćina.

Do smanjene proizvodnje trombocita može doći izravno zbog oštećenja hematopoetskih stanica virusom ili neizravno zbog štetnog učinka citokinske oluje na hematopoetske progenitore koštane srži, ali i zbog oštećenja pluća jer se smatra da se tamo dijelom stvaraju trombociti. Povećano uništavanje i potrošnja trombocita mogu biti imunosno posredovani, što rezultira imunom trombocitopenijom, ali i neimunosno hiperaktivacijom trombocita i trombotskom mikroangiopatijom. Trombocitopenija može biti izazvana i lijekovima, osobito onima koji se koriste u bolničkom liječenju, poput heparina ili antibiotika širokog spektra (npr. ceftriaksona). Takav je uzrok neposredan, odnosno neovisan o bolesti COVID-19. Također, uzroci mogu biti kombinirani.

U pravilu, terapija trombocitopenije uglavnom se svodi na liječenje osnovne bolesti, uz transfuzije trombocita samo u slučaju krvarenja. U kliničkoj praksi teško je razlikovati pojedine vrste trombocitopenija, a uzroci mogu biti kombinirani. Specifično liječenje moguće je kod imune trombocitopenije i trombotske mikroangiopatije te izostavljanjem provocirajućeg lijeka u slučaju trombocitopenije uzrokovane lijekovima.

Dora Bežovan , Zdravko Mitrović

Izvor: medicina fluminensis 2022, Vol. 58, No. 3, p. 238-248

doi: 10.21860/medflum2022_280998