x
x

Langya virus: novi zoonotički henipavirus na području Kine

  26.10.2022.

U porodici Paramyxoviridae, rodu Henipavirus, nalaze se dva emergentna zoonotička virusa, Nipah virus i Hendra virus, koji u ljudi uzrokuju respiratorne infekcije, no mogu uzrokovati i teški encefalitis s velikom smrtnošću.

Langya virus: novi zoonotički henipavirus na području Kine

U šišmiša, štakora i rovki dokazani su i drugi henipavirusi. Tijekom sentinel testiranja na uzročnike zoonoza febrilnih bolesnika koji su naveli podatak o nedavnom kontaktu sa životinjama na području istočne Kine, izoliran je novi henipavirus iz obriska ždrijela oboljele osobe nazvan Langya henipavirus (LayV). Ime je dobio po nazivu mjesta Langya u pokrajini Shandong odakle je bila prva oboljela osoba. Bolesnica je bila 53-godišnja žena s vrućicom, glavoboljom, kašljem, mijalgijom, anoreksijom, mučninom i limfadenopatijom koja je razvila simptome u prosincu 2018. godine.

Genom LayV sadrži 18 402 nukleotida i organizacijski se ne razlikuje od genoma ostalih henipavirusa, dok je filogenetički najsrodniji Mojiang henipavirusu, koji je 2012. godine izoliran iz štakora u pokrajini Mojiangu (jugozapadna Kina) u rudniku bakra, kada je šest rudara koji su čistili izmet šišmiša iz okna rudnika razvilo pneumoniju s fatalnim ishodom u tri bolesnika.

U nedavno objavljenom članku u časopisu The New England Journal of Medicine autora Zhang i sur., opisano je 35 bolesnika s akutnom febrilnom bolesti u kojih je nađen LayV od siječnja 2019. do siječnja 2021. godine, a u njih 26 ovaj je virus bio jedini dokazani uzročnik. Oboljelo je većinom ruralno stanovništvo s područja dviju kineskih provincija: Shandong (14 bolesnika) i Henan (12 bolesnika). Infekcije su zabilježene u svim dobnim skupinama. Prosječna životna dob oboljelih iznosila je 57 godina (raspon 9 - 84). Najčešći simptomi bili su vrućica (100 %), umor (54 %), kašalj (50 %), anoreksija (50 %), mijalgija (46 %), mučnina (38 %), glavobolja i povraćanje (35 %) te limfadenopatija (23 %). Pneumoniju je razvilo 15 % bolesnika. Od laboratorijskih je nalaza uočena leukopenija (54 %), trombocitopenija (35 %) te oštećenje jetrene (35 %) i bubrežne (8 %) funkcije. Teški oblici kao i smrtni slučajevi nisu zabilježeni.

Serološkim testiranjem domaćih životinja s istog područja dokazano je 2 % seropozitivnih koza te 5 % seropozitivnih pasa. Također su testirane različite vrste malih divljih glodavaca na prisutnost RNA LayV, od kojih su najčešće bile pozitivne rovke, vrste Crocidura lasiura i Crocidura shantungensis (27 %), što ukazuje da su ove životinje vjerojatni prirodni rezervoari virusa.

Iako je za Nipah virus opisan interhumani prijenos, za sada nije potvrđeno grupiranje slučajeva LayV infekcije već se radilo o sporadičnim infekcijama. Također, nisu opisane infekcije među članovima obitelji koji su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama. No, s obzirom na mali broj bolesnika, mogućnost interhumanog prijenosa LayV nije moguće sa sigurnošću isključiti.

Zbog filogenetske srodnosti s Mojiang virusom, pri interpretaciji rezultata serološke dijagnostike svakako treba obratiti pozornost na moguće križne reakcije. LayV je nedvojbeno dokazan kao uzročnik febrilne bolesti u kineskih bolesnika, no zoonotički potencijal kao i epidemiološki te klinički značaj ovog emergentnog virusa potrebno je potvrditi daljnjim istraživanjima.

Anna Mrzljak