x
x

DRESS - reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima

  21.10.2022.

DRESS (reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima) je teška kožna nuspojava na lijek, sa stopom smrtnosti od približno 10%. DRESS obilježava nagli nastup osipa s vrućicom, limfadenopatijom, eozinofilijom atipičnom limfocitozom te mogućim zahvaćanjem bubrega, pluća, srca, gušterače ili drugih organa; međutim, prezentacija simptoma je vrlo varijabilna i nisu kod svakog bolesnika prisutne sve značajke.

DRESS - reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima

Koji je vodeći uzrok smrti među pacijentima s DRESS-om?

Iako je zahvaćenost jetre vodeći uzrok smrti kod bolesnika s DRESS-om, zahvaćenost srca je drugi mogući uzrok i to zbog infiltracije eozinofila u miokard. DRESS s eozinofilnim miokarditisom predstavlja lošu prognozu i ima visoku stopu smrtnosti jer je nema jasnog standarda liječenja.

Kada kod pacijenta koji je kontinuirano izložen štetnom lijeku očekujemo pojavu DRESS-a?

Lijekovi koji su uobičajeni okidači DRESS-a su antibiotici, antikonvulzivi i antituberkulotici. DRESS se obično manifestira 2 do 8 tjedana nakon kontinuirane izloženosti lijeku, a pretpostavlja se da su daljnje posljedice povezane s reaktivacijom humanog herpesvirusa 6 (HHV-6). Biopsija kože može ići u prilog reakcije preosjetljivosti na lijek, ali nema specifičnih histopatoloških nalaza koji potvrđuju dijagnozu DRESS-a.

Kako liječimo DRESS?

Iako je sustavna primjena glukokortikoida osnovno liječenje DRESS-a, nedostaju podaci iz kliničkih ispitivanja koji podupiru učinkovitost takvog liječenja, tako da nije poznata niti doza niti trajanje liječenja.

Povremeno se mogu koristiti alternativni imunosupresivni lijekovi, osobito u bolesnika s visokim rizikom od infektivnih komplikacija. Pokazalo se da intravenski imunoglobulin ima povoljan učinak u nekim slučajevima DRESS-a, iako je otvorena studija pokazala visok rizik od nuspojava i nastavak liječenja oralnim glukokortikoidima. Liječenje intravenskim imunoglobulinima je povezano s velikim volumnim opterećenjem i nije dobro za bolesnike sa zatajenjem bubrega ili zatajivanjem srca.

Kako primjenom intravenskih imunoglobulina može spriječiti razvoj DRESS-a?

Specifični mehanizam kojim intravenski imunoglobulini liječe DRESS nije poznat, ali je povezan s njegovim imunomodulatornim i protuupalnim djelovanjem pri visokim dozama. Intravenski imunoglobulin se osobito koristio za liječenje drugih bolesti koje karakterizira povišena razine interleukina-5 i hipereozinifilija te se koristio za liječenje drugih teških kožnih nuspojava. Jedna hipoteza specifična za učinak intravenskih imunoglobulina u liječenju DRESS-a je da antivirusna neutralizirajuća protutijela unutar preparata uklanjaju virusnu infekciju ili reaktivaciju za koju se smatra da pridonosi patofiziologiji DRESS-a.