x
x

Brošura: Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom

  10.06.2022.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB) su izdali brošuru pod nazivom „Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom“ u okviru EU Projekta „Svi za pamćenje (SPAM)“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Brošura: Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom
Za više informacija o prijavi korisnika u popodnevni boravak kontakt: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan: Jankomir 11, telefon: 01 3430 077, mail: boravak.spam@pbsvi.hr, www.pbsvi.hr

Projektom „Svi za pamćenje (SPAM)“ se nastoji pružiti podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije pružanjem novih socijalnih usluga na području Grada Zagreba i to uspostavom popodnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, kao i članovima njihovih obitelji, što je ujedno i cilj projekta. 

8. lipnja 2022. održano je predstavljanje brošure „Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom“ koja je izdana u svrhu poticanja širenja svijesti o demencijama i uslugama u zajednici, a u njoj su svojim stručnim tekstovima pridonijeli mnogi autori. Grad Zagreb već godinama surađuje s ustanovama i udrugama koje se skrbe o osobama s demencijom i njihovim obiteljima. Prema procjenama, podaci pokazuju da na području Grada Zagreba živi više od 17.000 osoba s Alzheimerovom bolešću, te da se o njima brine oko 50.000 osoba, najčešće članova obitelji. Sam projekt osmišljen je kako bi se u sustav zdravstvene skrbi integrirale socijalne usluge.

Na području Grada Zagreba živi više od 17.000 osoba s Alzheimerovom bolešću, te da se o njima brine oko 50.000 osoba, najčešće članova obitelji. Sam projekt osmišljen je kako bi se u sustav zdravstvene skrbi integrirale socijalne usluge.

Dr. sc. Mirela Šentija Knežević, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i voditeljica projekta Svi za pamćenje (SPAM) istaknula je kako je Projekt počeo u jeku pandemije bolesti COVID-19. „Napori stručnjaka da se senzibilizira javnost za potrebe osoba s demencijom i njihovih obitelji te da im se pruže usluge u mjestu prebivališta ne jenjavaju, jer je shvaćeno da se jedino suradnjom i zajedničkim naporima mogu postići ciljevi zadani u Projektu.“
 
Sveobuhvatnim i integriranim pristupom osobama s demencijom i njihovim obiteljima mogu  se postići rezultati i osigurati održivost na lokalnoj i državnoj razini. Ova Brošura doprinijeti će širenju svijesti o demencijama i važnosti širenja i uvođenju novih socijalnih usluga u zajednici.
 
Projekt doprinosi općem i specifičnim ciljevima poziva UP.02.2.2.06, promicanjem pomirenja poslovnog i obiteljskog života kroz razvoj dvije nove socijalne usluge na području grada Zagreba:
uspostave popodnevnog boravka za oboljele od AB i drugih demencija, svakog radnog dana od 16:00-20:00 i subotom od 7:00-15:00, i vezane usluge prijevoza u boravak i mobilnog tima prema potrebi korisnika. 

Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr.med., ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“  istaknuo je kako je period od 2020. - 2030. godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila „Desetljećem zdravog starenja“. Istaknuo je važnost edukacija formalnih i neformalnih njegovatelja, a posebno je istaknuo važnost komunikacije s osobama oboljelim od demencije u domovima za starije osobe, a o čemu Zavod provodi edukacije.
 
Skrb za osobe s demencijom često prelazi sve fizičke i psihičke kapacitete neformalnih njegovatelja (članova obitelji) te im trebaju potpora i savjeti stručnih osoba kako se skrbiti za oboljelu osobu, prilagoditi ponašanje, prostor i slično.  Tomislav Huić, mag. art.,  izvršni dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest istaknuo je kako s velikim zadovoljstvom može konstatirati da smo se pokrenuli, i da su u zadnjih 5 godina promjene velike. „U Zagrebu imamo 2 referentna centra, razvoj novih usluga i pomaci su vidljivi.

Ova Brošura koju danas predstavljamo važna je jer pokazuje smjer javnih politika u kojem će dalje ići razvoj javnih usluga.“
 
U okviru Projekta provode se i edukacije za formalne i neformalne njegovatelje i to u Gradu Zagrebu kao i na području šest županija.
 
Za više informacija o prijavi korisnika u popodnevni boravak kontakt:  Klinika za psihijatriju Sveti Ivan: Jankomir 11, telefon: 01 3430 077, mail: boravak.spam@pbsvi.hr, www.pbsvi.hr

LETAK

Izvor: zagreb.hr