x
x

Priziv savjesti zajamčen međunarodnim pravnim dokumentima i hrvatskim propisima

  12.05.2022.

Hrvatska liječnička komora izražava žaljenje i suosjećanje zbog iznimno teške situacije u kojoj su se našli gđa Čavajda i njezina obitelj. HLK smatra da se u ovom slučaju ne radi o prizivu savjesti. Hrvatska liječnička komora odbija neargumentirane napade na priziv savjesti u medicini i protivi se pokušajima njegovog ukidanja. Institut priziva savjesti je pravna stečevina Europske unije, dio hrvatskog zakonodavstva, a jamče ga i mnogi međunarodni pravni dokumenti. HLK ističe da ovaj pravni institut liječnicima omogućava da zadrže svoj osobni integritet.

Priziv savjesti zajamčen međunarodnim pravnim dokumentima i hrvatskim propisima

Povelja Europske unije o temeljnim pravima, pravno obvezujuća za sve članice, garantira svakom pojedincu pravo na prigovor savjesti, sukladno s nacionalnim zakonodavstvima. Nadalje, pravo na slobodu savjesti iz kojeg sam institut priziva savjesti proizlazi, zajamčeno je i Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. HLK ističe kako je Parlamentarna skupština Vijeća Europe Rezolucijom 1763 iz 2010. godine utvrdila pravo na priziv savjesti u medicini.

HLK napominje da u hrvatskom zakonodavstvu pak, pravo na slobodu savjesti regulirano je Ustavom RH, dok je samo pravo na priziv savjesti liječnika regulirano konkretno odredbama Zakona o liječništvu te Kodeksa medicinske etike i deontologije.

Hrvatska liječnička komora smatra nedopustivim napade na ginekologe i etiketiranje cijele ginekološke struke, a što se zadnjih dana pojavljuje u medijima i javnosti. HLK je također zabrinuta izjavom gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da je „neprihvatljivo da svi liječnici na Svetom Duhu imaju priziv savjesti“.

„Izražavanjem stava o „neprihvatljivosti“ priziva savjesti svih ginekologa na Svetom Duhu, gradonačelnik Tomašević, kao predstavnik vlasnika bolnice, radi na liječnike veliki pritisak, bila mu to namjera ili ne. Ginekolozi i medicinske sestre u ovoj bolnici su zbog toga očekivano uznemireni. Ispadaju tako u javnosti prozvani, etiketirani ili „krivci“ zbog nečeg. A zbog čega to? Samo zbog toga što su odlučili koristiti zakonski dozvoljen institut“, ističe predsjednik HLK-a dr.sc. Krešimir Luetić.

Priziv savjesti liječnika često se u javnosti pogrešno prikazuje kao prepreka za ostvarivanje zakonskog prava na pobačaj ili prekid trudnoće. Zakonsko pravo žene na pobačaj na zahtjev i prekid trudnoće te pravo liječnika na priziv savjesti ne bi trebali isključivati jedno drugo. Zdravstvene ustanove trebaju pronaći uvjete ostvarenja oba prava. Ako nemaju zaposlenih ginekologa koji obavljaju takve postupke, to mogu učiniti ugovorom s drugom ustanovom ili ugovorom s drugim liječnicima. U Hrvatskoj se, prema podacima HZJZ-a, pobačaj na zahtjev može obaviti u 28 zdravstvenih ustanova, što govori da institut priziva savjesti određenog broja liječnika ne sprječava dostupnost ovog zakonskog prava žena.