x
x

Održan peti okrugli stol "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane"

  31.03.2022.

Peti okrugli stol u sklopu projekta Centar za sigurnost i kvalitetu hrane pod nazivom „Prilike i potencijal suradnje u znanstveno-istraživačkom radu“ održan je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o još jednom u nizu susreta u okviru navedenog projekta, kojeg je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ pokrenuo u suradnji s Agronomskim fakultetom. Krajnji cilj ovog projekta je podizanje kvalitete života građana kao krajnjih konzumenata prehrambenih proizvoda.

Održan peti okrugli stol "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane"

Na petom Okruglom stolu u sklopu projekta "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane" raspravljene su ključne teme za realizaciju cjelokupnog projekta, poput implementacije novih tehnologija u proizvodnji i kontroli hrane. Uz to, predstavljen je i projekt Senzorskog laboratorija

Centar za sigurnost i kvalitetu hrane važan je iskorak, koji će privući brojne znanstvenike iz zemlje i regije, a sve zahvaljujući modernim tehnologijama te najsuvremenijoj infrastrukturi. 

Osnivanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane te suradnja ključnih aktera, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, uvelike će doprinijeti kvaliteti života građana, ali i potaknuti još veću zastupljenost proizvoda lokalnih gospodarstava na domaćem tržištu. To će se ostvariti prvenstveno utvrđivanjem zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane te kontrolom na temelju najsuvremenijih istraživačkih metoda i tehnologija. Svojim zaključcima i tematikom koju je pokrenuo, ovaj je Okrugli stol opravdao je ulogu najvećeg projekta javnog zdravstva u posljednjih 50 godina te okupljenima približio buduće planove za napredak suradnje ovih dviju institucija, kao i samog Centra. 

Kroz projekt Centar nabavljena je analitička oprema za čiji rad su se educirali stručnjaci NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, te postavljali metode i provodili analize. Uvedena je izotopna analiza pomoću spektrometrije masa (IRMS) za analizu lakih izotopa ugljika, vodika, dušika, kisika i sumpora. Za izradu izotopne karte analizirani su uzorci meda, maslinovog ulja, sira, mesa, vode i tla prikupljenih tijekom više godina, a u tome je uvelike pomogao i Agronomski fakultet. Na uzorcima su provedene brojne analize od izotopnog sastava pa sve do analiza pesticida i metala. Cilj projekta bio je saznati je li hrana u našoj svakodnevnoj prehrani patvorena, koje je njeno geografsko porijeklo, je li ekološka i sl.