x
x

Održan simpozij Deformacije kralježnice djece i odraslih

  15.10.2021.

U Zagrebu je 13. 10. održan simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana kralježnice, Deformacije kralježnice djece i odraslih i to pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za medicinske znanosti) i Hrvatskog vertebrološkgo društva HLZ-a, u suradnji s Hrvatskim društvom za dječju ortopediju HLZ-a, te s Klinikom za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i s Klinikom za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice.

Održan simpozij Deformacije kralježnice djece i odraslih
Pravodobno prepoznavanje prevencija i liječenje bolesnika s deformacijama kralježnice sve više dobiva na važnosti.

Deformacija kralježnice je jedno od najprevalentnijih stanja lokomotornoga sustava. Radi se o heterogenim entitetima glede etiologije, obilježja same deformacije (vrsta i stupanj), te kralježničke i izvan kralježničke učinke, što može imati značajne posljedice na kvalitetu života. Prema vremenu nastanka deformacije kralježnice mogu biti: kongenitalne, infantilne, juvenilne, adolescentne i adultne, a ta podjela u idiopatskim oblicima ima prognostičko značenje. Etiologija adultnih deformacija najčešće je posljedica degenerativnih promjena, prijeloma (npr. osteoporotskih) ili upalnih reumatskih bolesti. Dok je prevalencija i incidencija deformacija kralježnice u djece i u adolescenata uglavnom stabilna, brzim starenjem pučanstva ona adultnih deformacija raste. Stoga, pravodobno prepoznavanje prevencija i liječenje bolesnika s deformacijama kralježnice sve više dobiva na važnosti.

Na 18. godišnjem vertebrološkom simpoziju sveobuhvatno je obrađena tema deformacija kralježnice u dvije cjeline prema dobi njihovog nastanka (djeca i odrasli) u smislu epidemiologije, etiopatogeneze, kliničke slike, slikovne dijagnostike, konzervativnoga liječenja (s naglaskom na kinezioterapiju), kirurškog liječenja i postoperativne rehabilitacije.

Izvor: HAZU