x
x

Tjelesna aktivnost u hrvatskim zatvorima

  03.08.2021.

Pod tjelesnom aktivnošću podrazumijeva se bilo koja vrsta kretanja koja utječe na povećanje potrošnje energiju u vidu sagorijevanja kalorija. Mnoga istraživanja ukazuju na to da sudjelovanjem u redovitim tjelesnim i umjerenim tjelesnim aktivnostima utječemo na održavanje zdravlja.

Tjelesna aktivnost u hrvatskim zatvorima
Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju na to da osobe smještene u hrvatskom zatvorskom sustavi imaju statistički značajno nižu razinu prevalencije tjelesne aktivnosti od osoba koje nisu smještene u zatvorskom sustavu.

Problem opisanog istraživanja odnosi se na utvrđivanje preporučene razine tjelesne aktivnosti zatvorenika u hrvatskim zatvorima. Cilj istraživanja je utvrditi prevalenciju preporučene razine tjelesne aktivnosti zatvorenika u hrvatskim zatvorima, te provjeriti postoji li razlika s obzirom na spol.

Istraživanjem su obuhvaćene 493 osobe u dobi od 18 do 91 godinu, od toga 445 muškaraca i 48 žena. Svi ispitanici korisnici su 10 ustanova u zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj. Za procjenu razine tjelesne aktivnosti korišten je Međunarodni upitnik tjelesne aktivnosti-kratka verzija IPAQ-SF. Izračunata je deskriptivna statistika, a za razlike po spolu korišten je Mann-Whitneyev test razlika.

Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju na to da osobe smještene u hrvatskom zatvorskom sustavi imaju statistički značajno nižu razinu prevalencije tjelesne aktivnosti od osoba koje nisu smještene u zatvorskom sustavu. Nedovoljnu razinu tjelesne aktivnosti u zatvorskom sustavu ostvaruje 58,40% muškaraca i 56,30% žena, što je znatno viša razina nedovoljne aktivnosti od prosjeka RH (M58,40 vs 33,3%, Ž56,30% vs 33,9%). Jednako tako rezultati ispitivanja ukazuju na to da se osobe smještene u zatvorskom sustavu statistički značajno razlikuju u razini prevalencije tjelesne aktivnosti po spolu. Sve to ukazuje na potrebu strukturiranih intervencija u promicanju i povećanju razine tjelesne aktivnosti zatvorenika u hrvatskom zatvorskom sustavu.

Tihomir Vidranski