x
x

COVID-19: ishodi u trudnoći

  02.09.2020.

Pregledni rad objavljen u BMJ-u detaljno opisuje ishod bolesti među trudnicama s COVID-19 infekcijom.

COVID-19: ishodi u trudnoći

Istraživači su analizirali 80 studija koje su obuhvaćale više od 13 000 trudnica ili nedavno trudnih žena s COVID-19 infekcijom i 83 000 zaraženih žena koje u promatranom razdoblju nisu bile trudne.

Trudnice i nedavno trudne žene rjeđe su razvile vrućicu ili mijalgiju od žena iz kontrolne skupine. Žene iz kontrolne skupine su češće zahtijevale prijam u Jedinice intenzivne medicine (1,5% vs. 0,9%) i invazivnu ventilaciju (0,5% vs.0,3%). Starije trudnice, veći indeks tjelesne mase prije trudnoće, kronična hipertenzija i komorbiditet šećerne bolesti bili su neovisno povezani s teškom COVID-19 infekcijom za vrijeme trudnoće.

Ukupna stopa prijevremenih poroda bila je 17%, dok je stopa spontanih prijevremenih poroda bila 6%. Uz to, otprilike jedna četvrtina novorođenčadi rođenih od COVID-19 pozitivnih žena, trebala je prihvat u neonatalne jedinice intenzivne skrbi. Vjerojatno nema većeg rizika za veću neonatalnu smrtnost.