x
x

COVID-19 kod dojenčeta i kontaminacija okoline

  03.04.2020.

Općenito zdravo dojenče s COVID-19 infekcijom može kontaminirati svoju okolinu što je opisano u pismu objavljenom u časopisu Annals of Internal Medicine.

COVID-19 kod dojenčeta i kontaminacija okoline

Dojenče u dobi od 6 mjeseci testirano je pozitivno na COVID-19 te je imalo viremiju, ali bez respiratornih simptoma.

Osobna zaštitna oprema zdravstvenog radnika koji je brinuo o dojenčetu testirana je negativno na SARS-CoV-2, no dječja posteljina, ogradica i stol koji se nalazio metar od kreveta, bili su pozitivni.

Autori su objasnili da je okoliš mogao biti kontaminiran plačem ili lučenjem sline. Uz to, napominju da je površina stola koja je najudaljenija od dojenčeta imala i najveću kontaminaciju. Autori smatraju da je moglo doći do neizravne kontaminacije dječjim maramicama, umjetnom prehranom (formulom) i ostalim predmetima koji su odlagani na tu površinu.