x
x

Dodatna podrška za akupunkturu kao komplementarnu terapiju u prevenciji migrene

  Nikolina Kvesić, cand. mag. pharm

  27.03.2020.

Nova studija u BMJ (British Medical Journal) daje veću podršku akupunkturi kao potencijalnoj preventivnoj terapiji za migrenu.

Dodatna podrška za akupunkturu kao komplementarnu terapiju u prevenciji migrene

Istraživači u Kini randomizirali su 150 osoba u dobi od 15 do 65 godina s epizodnom migrenom bez aure kako bi primili ručnu akupunkturu, lažnu akupunkturu s neprobojnim iglama ili uobičajenu njegu. Pacijenti s akupunkturom primili su 20 sesija u trajanju od 30 minuta tijekom 8 tjedana.

Ručna akupunktura bila je povezana s manje dana migrene i manjim brojem napada migrene u svim točkama, u usporedbi s uobičajenom njegom. Od 17. do 20. tjedna, primatelji ručne akupunkture imali su 2,1 manje dana migrene i jedan manje migrenski napad u odnosu na lažnu akupunkturnu skupinu. Ocjene kvalitete života također su bile više u skupini s ručnom akupunkturom.

Redakcijski urednik nagađa da bi akupunktura mogla blokirati središnju bol i zaključuje da ova studija doprinosi premještanju akupunkture s neprovjerenog statusa u komplementarnoj medicini na prihvatljivo liječenje utemeljeno na dokazima.

Izvor: BMJ 2020