x
x

Liječenje vanbolničkih penumonija u djece

  Marija Škrlec, mag. pharm

  21.03.2020.

Djeca sa sumnjom na vanbolničku upalu pluća otpuštena kući iz odjeljenja za hitne slučajeve imaju istu stopu neuspjeha liječenja bez obzira na to jesu li dobili antibiotike ili ne.

Liječenje vanbolničkih penumonija u djece

Ispitanike je činilo približno 300 djece, srednje dobi od 3 godine. Od njih je polovica primala antibiotike, dok ostatak nije te su njihovi rezultati liječenja međusobno uspoređeni. 

Stopa neuspjeha u liječenju bila je identična (8,8%) u obje skupine. Neuspjeh je definiran kao sljedeće: hospitalizacija zbog upale pluća u roku od 30 dana, ponovni posjet hitnoj s promjenom antibiotika, ili promjena lijeka koju je roditelj izvijestio od strane liječnika. Slično tome, roditeljeva ocjena kvalitete života djeteta nije pokazala statističku razliku između skupina.

Izvor: Pediatrics