x
x

Svečano uručivanje ugovora: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I

  10.02.2020.

U Ministarstvu zdravstva održat će se 11. 2. svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru treće Odluke o financiranju Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“.

Svečano uručivanje ugovora: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I

Uspješnim ugovaranjem projekata u okviru treće Odluke, šesnaestero uspješnih prijavitelja iz sedam hrvatskih županija: Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Zadarske, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke te Grada Zagreba, ostvarit će cilj Poziva, tj. povećati znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 13.475.096,87 kuna, odnosno 13.475.096,86 kuna bespovratnih sredstava.

Ministarstvo zdravstva je, kao Posredničko tijelo razine 1, donijelo tri odluke o financiranju te je u okviru ukupne financijske alokacije Poziva, koja iznosi 27.000.000,00 kuna, ugovoreno 26.434.276,97 kuna ukupne vrijednosti projekata.

Od tog se iznosa 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurava sredstvima Europskog socijalnog fonda, a Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna RH osigurava udio nacionalnog sufinanciranja od 15%.