x
x

Dogradnja i opremanje dnevne bolnice Opće bolnice Virovitica

  06.02.2020.

Opća bolnica Virovitica je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 50.000.000,00 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“.

Dogradnja i opremanje dnevne bolnice Opće bolnice Virovitica

Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 08. veljače 2017. godine do 16. rujna 2019. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno krajem siječnja 2020. godine.  

Projektom: „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“, uložena su financijska sredstva u dogradnju i opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije u Općoj bolnici Virovitica čime se poboljšala efikasnost i organizacija rada i to na način da je povećan broj prijema u dnevnim bolnicama, a smanjen broj prijema na akutne bolničke odjele za 14,69% što je ostvareno do kraja provedbe projekta.  

U sklopu projekta dograđena je zgrada B1 koja obuhvaća operacijski blok, centralnu sterilizaciju i jedinicu intenzivnog liječenja. Također, medicinskom i tehničkom opremom, opremljene su dnevne bolnice na odjelima pedijatrije, interne medicine, oftalmologije, kirurgije, patologije i kliničke citologije, a među nabavljenom opremom se posebice ističe nabava UZV uređaja (color doppler) za pregled ultrazvuka abdomena, srca, mozga i kukova.  

Projektom je osigurano provođenje tzv. „horizontalnih politika“ EU kojima se između ostaloga osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu. 

Ovim projektom je ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine kroz povećanje kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama te samim time smanjenja prijema na akutne bolničke odjele kao najskupljeg oblika liječenja pacijenata.  

Izvor: Ministarstvo zdravstva

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexPLIVIT D 2000Plivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: