x
x

Antidepresivi i gestacijski dijabetes

  Marija Škrlec, mag. pharm

  07.10.2019.

Primjena antidepresiva tijekom trudnoće povezana je s povećanim rizikom za gestacijski dijabetes.

Antidepresivi i gestacijski dijabetes

Koristeći kanadski registar istraživači su usporedili otprilike 21.000 trudnoća u kojima se razvio gestacijski dijabetes,  s više od 200.000 trudnoća u kojima nije došlo do razvoja gestacijskog dijabetesa. Iz istraživanja su isključili  pretile žene, žene s dijabetesom tipa 1 ili 2 ili prethodnim gestacijskim dijabetesom.

Svaka upotreba antidepresiva u trudnoći bila je povezana s nešto višim rizikom za razvoj gestacijskog dijabetesa. U pogledu klase lijekova povećani rizici zabilježeni su kod inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) i tricikličkih antidepresiva (TCA). Rizik je povećan za određene lijekove poput venlafaksina i amitriptilina. Upotreba dvije ili više klasa antidepresiva ili dva ili više pojedinačnih lijekova bila je također povezana s povećanim rizikom.

Uporaba antidepresiva može utjecati na homeostazu glukoze, izlučivanje inzulina gušterače, staničnu otpornost na inzulin i na tjelesnu težinu.