x
x

Inhibitori aromataze koji se preporučuju za prevenciju karcinoma dojke

  Marija Škrlec, mag. pharm

  06.09.2019.

Američka Radna skupina za preventivnu zdravstvenu zaštitu dodala je inhibitore aromataze na popis lijekova koji se preporučuju za smanjenje rizika od karcinoma dojke kod žena s povećanim rizikom. Ovo je promjena u odnosu na preporuku skupine iz 2013. o korištenju lijekova za smanjenje rizika od raka dojke.

Inhibitori aromataze koji se preporučuju za prevenciju karcinoma dojke

Ova promjena, o dodavanju eksemestana i anastrozola na popis, odnosi se na preporuku skupine iz 2013. o korištenju lijekova za smanjenje rizika od raka dojke.

U završnoj preporuci Radne skupine ostale su preporuke uglavnom nepromijenjene. Ženama u dobi od 35 godina i starijim osobama koje su izložene povećanom riziku za karcinom dojke mogu se ponuditi lijekovi, uključujući i tamoksifen i raloksifen, ako postoji nizak rizik od nuspojava (preporuka stupnja B).

Kliničari mogu koristiti široko dostupne alate za procjenu rizika ili kombinacije faktora rizika da odrede podobnost pacijenta.

Radna skupina i dalje ne preporučuje rutinsku uporabu takvih lijekova kod žena koje nemaju povećan rizik (stupanj D).

Izvor: JAMA