x
x

Preeklampsija

  13.05.2022.

Većina slučajeva preeklampsije nastaje u terminu poroda, blaga je i prolazna te se povlači ubrzo nakon poroda. Međutim, 5 do 20% žena, osobito onih kod kojih se preeklampsija pojavi znatno prije termina, mogu imati fatalne komplikacije.

Preeklampsija

Koji su čimbenici rizika za nastanak preeklampsije?

Rizici za preeklampsiju uključuju određene demografske karakteristike, npr. pripadnost manjinskoj rasnoj ili etničkoj skupini, u anamnezi podatak o nekim bolestima ili poremećajima u trudnoći, npr. kroničnoj hipertenziji, neke posebnosti trenutne trudnoće, npr. da se radi o potpomognutoj oplodnji, komorbiditetima, npr hipertenziji ili nekim poremećajima u laboratorijskim nalazima kao što je teška anemija te promjene na ultrazvuku, npr. promijenjen indeks pulsatilnosti (PI) ili impendancije u materničnim arterijama mjeren pulsirajućim Dopplerom.

Možemo li prevenirati preeklampsiju?

Prevencija preeklampsije je prioritet zdravstvene skrbi. Dokazano je da samo porođaj placente rješava preeklampsiju. Prevencija se temelje na patogenezi preeklampsije i usmjerena je na uklanjanje angiogene neravnoteže, aktivaciju endotela, oksidativni stres, upalu, vazokonstrikciju ili kombinaciju ovih čimbenika. Dokazi podupiru tjelovježbu, primjenu acetilsalicilne kiseline, kalcija i indukciju porođaja kao učinkovitih preventivnih strategija. Profilaksa preeklampsije acetilsalicilnom kiselinom povezana je s vrlo malim porastom krvarenja prije poroda i nakon poroda, kao i neonatalnih krvarenja u rijetkim slučajevima.

Kako se liječi preeklampsija?

Preeklampsija se rješava porodom, ali komplikacije na nekim majčinim organima mogu se pogoršati u postporođajnom razdoblju, osobito tijekom prva 3 dana. Ranije planirani porod smanjuje rizik za majku, međutim, može povećati rizik za novorođenče, osobito u prijevremenoj gestacijskoj dobi. Trenutačno nije dostupna farmakoterapija koja modificira bolest za utvrđenu preeklampsiju. Randomizirana ispitivanja potencijalnih intervencija gotovo su se u potpunosti usredotočila na preeklampsiju ranog početka i ishod produljenja trudnoće. U tijeku su mnoga istraživanja koja su usmjerena na putove uključene u patogenezu preeklampsije. Jedno ispitivanje u koje je bilo uključeno 180 žena potvrdilo je da metformin u dozi od 3 g dnevno ima učinak. Novi pristupi uključuju plazmaferezu za uklanjanje antiangiogenih čimbenika (tj. topiva tirozin kinaza 1 [sFlt-1]), monoklonska antitijela (na TNF α ili komplement) i utišavanje gena usmjerenih na proizvodnju sFlt-1 ili angiotenzinogena.

Je li preeklampsija povezana s dugoročnim rizicima za zdravlje majke?

Epidemiološki podaci povezuju preeklampsiju s dugotrajnim kardiovaskularnim čimbenicima rizika i bolestima majke. Preeklampsija je u usporedbi s normotenzivnom trudnoćom povezana s povećanjem rizika od hipertenzije, osobito unutar 2 godine nakon poroda što je zaključeno na temelju podataka iz 15 studija u koju je uključeno 1646 žena s hipertenzivnom trudnoćom i 6395 žena s nekompliciranom trudnoćom. Zabilježen je i približno dvostruko veći rizik za razvoj šećerne bolesti tipa 2 i dislipidemiju. Preeklampsija udvostručuje izglede za kardiovaskularne bolesti, objavljeno je u dvije metaanalize u koje je uključeno 26 studija, osobito kada je preeklampsija teška ili se ponavlja (na temelju 7 studija koje su uključivale ukupno 52.544 žena). Osim toga, preeklampsija je povezana s drugim zdravstvenim problemima, kao što su epilepsija, demencija, kronična bolest bubrega, pa čak i povećana smrtnost od bilo kojeg uzroka.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoOlfen gelAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: