x
x

Utjecaj pomanjkanja vitamina D na bubrege

  28.12.2018.

Ekstremno niska koncentracija vitamina D u krvi je i kod inače relativno zdravih osoba povezana s većim rizikom za glomerularnu hiperfiltraciju, utvrdili su južnokorejski znanstvenici.

Utjecaj pomanjkanja vitamina D na bubrege

Istraživači sa sveučilišta u Incheonu su se koristili podacima prikupljanima sedam godina od oko 33000 ispitanika.

Glomerularna hiperfiltracija je bila prisutna kod 4,9 svih sudionika istraživanja.

Prevalencija glomerularne hiperfiltracije je kod pacijenata s ekstremno niskom koncentracijom vitamina D u krvi iznosila 5,8%.

Nakon što su uzeli u obzir i ostale čimbenike rizika, znanstvenici su izračunali kako je izraženo pomanjkanje vitamina D povezano s prosječno 2,4 puta većim rizikom za glomerularnu hiperfiltraciju.