x
x

Preventivni edukativni programi o spolno odgovornom ponašanju

  07.05.2018.

Spolne navike, stavovi i znanje o spolnosti djevojaka i žena u Požeško-slavonskoj županiji - mogućnosti intervencije

Preventivni edukativni programi o spolno odgovornom ponašanju
Početak spolnoga života trebao bi biti usklađen s fizičkom, psihičkom i emocionalnom zrelošću, a ne pritiskom vršnjaka ili medija. Od iznimne je važnosti da mladi ljudi prije ulaska u spolne odnose budu dobro informirani i educirani, no bitno je educirati i životno stariju populaciju.

Uvod: Edukacija o spolno odgovornom ponašanju, te mogućnosti prevencije posljedica, osnovna su zadaća preventivne medicine.
Cilj: Prikupiti podatke o spolnim navikama, stavovima i znanju o spolnosti ispitanica, te analizirati odgovore prema dobi, mjestu stanovanja i stupnju obrazovanja.
Metode: U istraživanju je sudjelovalo 200 ispitanica koje su dobrovoljno ispunile posebno konstruiran anonimni upitnik dijeljen prilikom obilježavanja Dana borbe protiv raka maternice.
Rezultati: Rezultati istraživanja pokazali su da mlađe generacije djevojaka (18-20 godina) ranije stupaju u prvi spolni odnos nego starije ispitanice (30-60 godina), žene koje žive u gradu statistički značajno ranije stupaju u spolne odnose usporedno sa ženama koje žive na selu i imaju veći broj partnera, djevojke koje žive na selu kasnije stupaju u spolne odnose ali imaju veći broj spolnih partnera od djevojaka koje žive u gradu, žene većega stupnja obrazovanja (viša/visoka završena škola) imaju veće znanje od žena s nižim stupnjem obrazovanja (osnovna/srednja završena škola), dok je znanje djevojaka, bez obzira na uspjeh u školi podjednako.
Rasprava: Spolno odgovorno ponašanje je ponašanje koje podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za spolne odnose i moguće posljedice. Postiže se odgovornim biranjem partnera s kojim se ulazi u odnos, korištenjem zaštite od spolno prenosivih bolesti, redovitim kontrolama kod ginekologa, preventivnim cijepljenjem, te brigom o higijeni. Početak spolnoga života trebao bi biti usklađen s fizičkom, psihičkom i emocionalnom zrelošću, a ne pritiskom vršnjaka ili medija. Od iznimne je važnosti da mladi ljudi prije ulaska u spolne odnose budu dobro informirani i educirani, no bitno je educirati i životno stariju populaciju.
Zaključak: Preventivni edukativni programi potrebni su svim djevojkama i ženama, bez obzira na dob, mjesto stanovanja i stupanj obrazovanja.

Zrinka Puharić, Dejana Milaković, Mirna Žulec, Ksenija Eljuga, Tomislav Filipović