x
x

Debljina intima-medije kod žena s preklampsijom

  23.04.2018.

Nisu pronađene rane aterosklerotske promjene, mjereći debljinu intima-medije šest mjeseci nakon trudnoće komplicirane preeklamspijom, objavljeno je u časopisu Medica Jadertina.

Debljina intima-medije kod žena s preklampsijom

Cilj istraživanja: Procijeniti debljinu intima-medije, zajedničke karotidne arterije u žena šest mjeseci nakon trudnoće i porođaja kompliciranih s preeklampsijom u komparaciji sa zdravim trudnicama.
Materijal i metode: Klinička studija uključila je 55 žena šest mjeseci nakon trudnoće i porođaja kompliciranih preeklampsijom, bez aktualne hipertenzije, medikacije i komorbiditeta i kontrolnu skupinu od 50 zdravih žena, šest mjeseci nakon porođaja, bez perinatalnih komplikacija. Debljina intima-medije mjerena je u donjem segmentu zajedničke karotidne arterije na tipičnom mjestu 1-2 centimetra od bifurkacije uporabljujući B-mode.
Rezultati: Srednja vrijednost debljina intima-medije u bolesnica koje su imale preeklampsiju iznosila je 0,419 ± 0,29 mm, dok je u kontrolnoj skupini iznosila 0,412 ± 0,43 mm, što je statistički neznačajno (p > 0,0001).
Zaključak: Nisu pronađene rane aterosklerotske promjene, mjereći debljinu intima-medije šest mjeseci nakon trudnoće komplicirane preeklamspijom, no zbog poznate dugotrajne ateropatogeneze, potrebne su dugoročnije studije, što je zaključak istraživanja.

Jasna Čerkez Habek, Mirna Vuković Bobić, Dubravko Habek, Ana Tikvica Luetić, Maja Košuta