x
x

Nova knjiga Medicinske naklade: Poremećaji spavanja

  19.01.2018.

Knjiga Spavanje i poremećaji spavanja – sabrane teme s didaktičkom namjenom nastala je na poticaj čelnika Klinike za psihijatriju Vrapče u povodu 138. obljetnice Bolnice Vrapče. Knjiga je prije svega osmišljena redudidaktički, kako je to i istaknuto u njezinu naslovu.

Nova knjiga Medicinske naklade: Poremećaji spavanja

Sadržaj u knjizi tematski je istovjetan s naslovima pojedinih predavanja koja su pozvani autori izložili na simpoziju o spavanju u danu tradicionalnog obilježavanja utemeljenja najstarije hrvatske psihijatrijske institucije. Uz brojne psihijatrijske teme kojima je prirodno, a u velikoj mjeri i izvorno mjesto u Bolnici Vrapče, spavanje je u toj ustanovi, kao klinička i istraživačka disciplina, svojevrsni otklon od cjeline. Ono je pomalo slučajni, ali i sretni epilog, sada već davne i pomalo zaboravljene, intelektualne napučenosti, a samim tim i intelektualne širine visokoprofiliranog kadra u Vrapču u zadnjih 35 godina prošloga stoljeća. To je omogućilo da se jedna, prije svega neurološka struka, ukorijeni u ortodoksnoj psihijatrijskoj instituciji u vrijeme kad je svagdje uokolo, bliže ili dalje, eufemistički zagovaran, a zatim i realiziran suprotan trend razdvajanja psihijatrije i neurologije. Formalnim naslovom neurofiziologija, pa zatim psihofiziologija, vodeći bolnički akteri predmetnog konteksta događaja iz tog vremena, Vlado Rogina i Vera Dürrigl, ostavili su vitalnu prjemosnicu između dviju, sada već dugo separatnih struka – psihijatrije i neurologije. Osamostaljivanje sljednica neuropsihijatrije, uz stručnu samosvijest i ekskluzivnost pojedinog descendenta, neurologije i psihijatrije, ostavilo je i prazan, a s godinama i zjapeći prostor koji je u Vrapču, makar u nužnoj mjeri, očuvao kakvu-takvu kliničku koherentnost potrebnu za cjelovito razumijevanja fenomenologije koja izvire iz jedinstvenoga, ne baš bilo kakvoga, cerebro-organskog sustava.

U sklopu neurofiziologije u Vrapču istraživalo se i spavanje usporedo s klinički pripadajućom neurološko-psihijatrijskom praksom. U prošlim devedesetima pa i nakon toga, struka o spavanju učvršćuje identitet i promiče se u ekskluzivnu perjanicu bolničkoga neurološko- psihijatrijskog trakta. Kada je u početku ovog, 21. stoljeća svjetsku medicinu obuzeo zanos zbog uspješnog liječenja masovnih poremećaja disanja u spavanju, Vrapče je bilo spremno. Stoga je isprekidana dosljednost vodstva da s temom spavanja stručno obilježi dični, 138. bolnički jubilej, pohvala na kraju dana.

Ova knjiga o spavanju koju će ponetko i zadržati u rukama, na svojstven način vodi na dugo putovanje kroz noć kako je to u svojemu kapitalnom djelu „The Promise of Sleep“ napisao W. C. Dement, svjetski doajen Medicine spavanja, uvodeći čitatelja u poglavlje o sanjanju. Premda Spavanje i poremećaji spavanja –sabrane teme s didaktičnom namjenom nije sveobuhvatni tekst o spavanju, nije ni duboko elaborativni, referentni ili neprijeporni kompendij, ova je knjiga čitljivo i korisno djelo. Obrađene su glavne somnološke teme – od kompetentnoga prikaza neurobiologije spavanja i centralno upravljane fiziologije i patofiziologije respiracije preko kliničkog segmenta ventilacijskog poremećaja disanja u spavanju s pozicije kirurga otorinologaringološke struke sve do kratkog razjašnjenja kardiovaskularnih komplikacija apnejičnog sindroma u spavanju.

Ova tema poremećenog disanja u spavanju s neizbježnom danjom pospanošću, zaokružena je analizom ograničenja vozačke sposobnosti, što je usklađeno s recentnim europskim preporukama.

Narkolepsija kao najzanimljivija bolest spavanja i budnosti obrađena je na sveobuhvatni, a ipak sažeti način s osvrtom na kliničku praksu naših sjeverozapadnih susjeda koja je u sadašnjem trenutku bliža europskim standardima glede dostupnih lijekova.

Komplementarno narkoleptičnom poremećaju danje budnosti, obrađen je i sindrom umora uvjetovan drugim neurološkim bolestima, kao i specifičnost poremećene danje budnosti i noćnoga spavanja zbog neprijepornog, ali zbog polovičnoga znanja, poricanog sindroma nemirnih nogu (Restless Leg Syndome). Klasificirana parasomnička pojavnost uklopljena je u knjigu kao semifiziološki kontrast motorno-perceptivnim psihopatološkim determinacijama povezanima i nepovezanima sa spavanjem.

U homogenom je slijedu obrađena i nesanica s fenomenološkim, farmakoterapijskim, psihološko-bihevioralnim i epidemiološkim pristupom temi.

Poremećaji spavanja pri pojedinim psihijatrijskim entitetima zasebna su cjelina koja se markantno izdvaja od uobičajenih uzroka i za nesanicu i za danju pospanost. Iz pera autora s usmjerenim psihijatrijskim iskustvom ova skupina psihijatrijskih tema u sklopu medicine spavanja svojevrsna je ekskluzivnost uredničkoga pristupa, čak i u okviru slične publicistike većih pretenzija. Konačno, pogovor na kraju knjige sažeto je upotpunio sadržaj onim temama koje su izostavljene u glavnini teksta, pri čemu su biološki ritmovi, kognitivna uloga spavanja i sanjanja kao i incidentna pospanost, stavljeni u kontekst neurofiziološke evaluacije i povijesnog razvoja najvažnijih markera spavanja.

Završno, u recentnom razdoblju koje se odnosi na zadnjih desetak godina otkada je medicina spavanja u Hrvatskoj konačno dobila pravo mjesto, ovakva knjiga o spavanju i o poremećajima spavanja dobra je spoznajna investicija i stručnjaku i znatiželjniku. Svako štivo u knjizi može zaokupiti čitatelja i zadovoljiti njegov ciljani tematski interes. S druge strane, cjelina knjige dostatno je znanje o zdravom i poremećenom spavanju stručnjacima raznih profila kojima poremećeno spavanje nesvakidašnje zadire u stručni djelokrug, od internističke do kirurške, prije svega otorinolaringološke struke. I psihijatrima je knjiga korisna, a u završnim razmatranjima i širemu čitateljstvu. Mogla bi se naći na raznim policama.

Urednik: Danilo Hodoba

Izdavač: MEDICINSKA NAKLADA - ZAGREB

Format: 17 x 24 cm

Opseg: 207 str.

Izdanje: prvo

Godina izdanja: 2017.

Biblioteka: Biblioteka znanstvene monografije

Jezik: hrvatski

Uvez: tvrdi

ISBN 978-953-176-824-5

Cijena: 168,00 kn

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexZipantola PROTECTIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: