x
x

Izazovi u prevenciji i liječenju tuberkuloze

  20.11.2017.

M. tuberculosis, uzročnika tuberkuloze, otkrio je još davne 1882. godine Robert Koch. Sam je Koch na Međunarodnom kongresu o tuberkulozi održanom u Washingtonu 1908. godine, najavio eliminaciju bolesti u idućih 25 godina. Nažalost, niti uz pomoć cjepiva i potencijalno djelotvornih lijekova, ovaj cilj ni do danas nije ostvaren.

Izazovi u prevenciji i liječenju tuberkuloze

Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u 2015. godini prijavljeno je 6,1 milijuna novih slučajeva tuberkuloze, a procjenjuje se da je stvarni broj novih slučajeva bio oko 10,4 milijuna (1). Uz procijenjenih 1,8 milijuna smrti na godinu, tuberkuloza je danas vodeći uzrok smrti od zaraznih bolesti u Svijetu.

Dok su globalni pokazatelji koji se odnose na tuberkulozu lošiji u usporedbi s onima iz 2014. godine, u Hrvatskoj ostaju povoljni. Naime, u Hrvatskoj smo dulji niz godina bilježili pad incidencije, a danas je prisutan plato bez dosadašnjeg silaznog trenda u broju oboljelih. Tako je u 2015. godini prijavljeno 448 novooboljelih što rezultira incidencijom od 10/100 000 stanovnika, čime je zadržana razina iz 2014. godine. Ovaj niski broj oboljelih svrstava Hrvatsku u zemlje s niskom incidencijom tuberkuloze.

Glavni izazovi u eradikaciji ove bolesti predstavljaju nedostupnost zdravstvene skrbi, kasno postavljanje dijagnoze, neadekvatan terapijski režim, nedovoljno učinkovito cjepivo, koinfekcija s HIV-om, veliki broj latentno inficiranih osoba te razvoj rezistencije na antituberkulotike.

Procjenjuje se da danas u Svijetu živi oko 500.000 ljudi koji boluju od tuberkuloze uzrokovane multi-rezistentnim sojem (MDR-TB). Mogućnosti liječenja su kod ovih bolesnika značajno ograničene te se procjenjuje da samo njih 5% dobiva adekvatnu terapiju, a samo liječenje je i višestruko skuplje u odnosu na liječenje osjetljivog oblika tuberkuloze. Značajan problem predstavlja i nedostatak novih lijekova koji bi se koristili zajedno s postojećim od kojih su neki na tržištu i nekoliko desetljeća. Krajem prosinca 2012. godine, Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je korištenje novoga lijeka bedaquilina za bolesnike s rezistentnom tuberkulozom, kada drugi oblici liječenja nisu učinkoviti. Ovo je prvo odobrenje Američke agencije za hranu i lijekove lijeku namijenjenom za liječenje tuberkuloze od uvođenja rifampicina prije više od 40 godina. 

Ljiljana Žmak 

Literatura

1. WHO. Global tuberculosis reporw16. Geneva: World Health Organization; 2016. http://www.who.int/tb/ publications/global_report/en/

2. Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2015. Epidemiologija tuberkuloze. Zagreb,Hrvatska: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

3. Zumla A, Nahid P i Cole ST. Advances in the development of new tuberculosis drugs and treatment regimens. Nat Rev Drug Discov. 2013;12(5):388- 404.stranicama www.webradr.eu