x
x

Palbociklib – novi lijek u terapiji karcinoma dojke

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  17.11.2016.

Europska agencija za lijekove (EMA) nedavno je preporučila odobravanje palbocikliba, lijeka za liječenje žena s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke koji je HR (hormonski receptor) pozitivan i HER2 (human epidermal growth factor receptor) negativan.

Palbociklib – novi lijek u terapiji karcinoma dojke
Najčešće prijavljivana nuspojava je mijelosupresija, stanje u kojem koštana srž proizvodi smanjen broj krvnih stanica. Ostale nuspojave uključuju infekcije, umor, mučninu, povraćanje, stomatitis, dijareju i alopeciju.

Rak koji se najčešće pojavljuje kod žena je rak dojke, s oko 1,7 milijuna novodijagnosticiranih slučajeva u svijetu 2012. godine. Procjenjuje se da je u Europi 2012. dijagnosticirano 464.000 novih slučajeva i 131.000 smrti zbog ove bolesti. Rak dojke pozitivan na HR javlja se u 65% slučajeva kod žena starosti između 35 i 65 godina te u 82% slučajeva kod žena starijih od 65 godina.

Palbociklib djeluje tako da selektivno i reverzibilno blokira aktivnost ciklin-ovisnih kinaza (CKD) 4 i 6, a to djeluje na stanični ciklus i inhibira diobu tumorskih stanica.

U postmenopauzalnih žena, palbiciklib će se koristiti u kombinaciji s inhibitorima aromataze ili s fulvestrantom u slučajevima kada je pacijentica već bezuspješno bila liječena hormonskom terapijom. Kod pre- i perimenopauzalnih žena hormonska terapija bi se trebala kombinirati s agonistom hormona otpuštanja luteinizirajućeg hormona (LHRH).

Preporuka EMA temelji se na dvije glavne studije. U prvoj studiji uspoređivana je učinkovitost palbocikliba i letrozola (inhibitora aromataze) sa samim letrozolom. 444 pacijentice koje su primile palbociklib prosječno su živjele 22,4 mjeseca bez pogoršanja bolesti, u usporedbi s 222 pacijentice koje su primile samo letrozol, a živjele su 14,5 mjeseci bez pogoršanja.

Druga studija uspoređivala je učinkovitost kombinacije palbocikliba i fulvestranta sa samim fulvestrantom. U ovu studiju bila je uključena 521 žena, neovisno o menopauzalnom statusu. Preliminarni rezultati pokazali su da je 347 pacijentica koje su primile palbociklib živjelo prosječno 11,2 mjeseca bez pogoršanja bolesti, u usporedbi s 4,6 mjeseci 174 pacijentice koje su primale samo fulvestrant.

Najčešće prijavljivana nuspojava je mijelosupresija, stanje u kojem koštana srž proizvodi smanjen broj krvnih stanica. Ostale nuspojave uključuju infekcije, umor, mučninu, povraćanje, stomatitis, dijareju i alopeciju.

Uvođenje i terapija ovim novim lijekom trebala bi se provoditi pod nadzorom liječnika koji ima veliko iskustvo u korištenju antitumorskih lijekova.

EMA