x
x

Javnozdravstveni modeli dobre prakse - Centar za reproduktivno zdravlje odraslih

  11.06.2017.

Cilj istraživanja bio je analiza ključnih problema tijekom provođenja prvog ciklusa Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice uz prijedlog mjera unaprjeđenja

Javnozdravstveni modeli dobre prakse - Centar za reproduktivno zdravlje odraslih

Uvod: Rak vrata maternice je jedna od novotvorevina koja ako se otkrije u ranoj fazi razvoja može potpuno izliječiti, a ne samo zaliječiti. Godišnje u Hrvatskoj obolijeva 400, a umire više od 100 žena. Zabrinjavajući podaci o godišnjem pobolu i smrtnosti od sporo razvijajućeg karcinoma s dobrim mehanizmima liječenja potaknuli su na razvijanje trećeg Preventivnog programa na nacionalnoj razini krajem 2012. godine.

Rezultati: Kroz četiri godine provođenja programa kao najslabija točka istaknuo se prvenstveno nizak odaziv pozvanih žena. Zbog paralelnog postojanja i oportunističkog i organiziranog probira ne može se sa sigurnošću temeljem sadašnjih mehanizama bilježenja izdvojiti odaziv temeljem isključivo organiziranog probira već su moguće samo projekcije zbirnog učinka obaju preventivnih programa. Kao dio uzroka slabog odaziva žena istaknuli su se neažurni registri adresa stanovanja. Prema navođenju korisnica najznačajniji razlozi bile su teškoće u realizaciji pregleda. Broj ginekologa u mreži PZZ je malen s posljedičnim dugim vremenom čekanja na realizaciju pregleda i dugim vremenom dobivanja povratnih nalaza Papa testa. Prema podacima u Gradu Zagrebu godišnje se više od 50.000 ginekoloških pregleda obavlja u privatnom sektoru.

Zaključak: Temeljem analiziranog problema kao jedan od mehanizama javnozdravstvene intervencije u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ uz već djelujući Centar za reproduktivno zdravlje mladih osnovan je Centar za reproduktivno zdravlje odrasle populacije, odnosno osoba koje su završile srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje. Cilj Centra je djelovanjem na tri razine: promicanje, prevencija i rano otkrivanje bolesti pokušati smanjiti godišnji pobol i smrtnost od karcinoma vrata maternice. Unutar Centra, kroz rad Savjetovališta promiče se spolno odgovorno ponašanje oba partnera i nužnost redovitih preventivnih ginekoloških pregleda žena odnosno uroloških pregleda muškaraca. S javnozdravstvenog aspekta Centar je ključna potpora organiziranom Nacionalnom programu i jedan od mehanizama kontinuiranog djelovanja s ciljem podizanja odaziva ciljne populacije.

Maja Marić Bajs, Ana Puljak, Marina Polić Vižintin

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,

Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb