x
x

Urodinamika kod bolesnika s kompliciranim urinarnim infekcijama

  06.06.2017.

Centar za urodinamiku KBC-a Zagreb započeo je s radom 1982. godine. Od tada se, u kontinuitetu, u Centru obavljaju pregledi, dijagnostika i liječenje bolesnika s različitim poremećajima mokrenja.

Urodinamika kod bolesnika s kompliciranim urinarnim infekcijama

Od 2015. godine, unutar našeg Centra djeluje multidisciplinaran tim čiju jezgru, osim urologa, s užim područjem rada neurourologije i urodinamike, čini i neurolog koji se bavi neurogenim smetnjama mikcije. Urodinamika je kompleksan dijagnostički postupak kojim se procjenjuje odnos tlaka/pritiska te toka mokraće (pressure-flow relationship) između mokraćnog mjehura i uretre s ciljem otkrivanja patofiziološke osnove funkcionalnog poremećaja donjeg urinarnog trakta. Urodinamskom studijom objektiviziramo simptome faze punjenja, pohrane te mokrenja. S obzirom da se radi o invazivnoj pretrazi, urodinamika je primarno kontraindicirana kod bolesnika s pozitivnom urinokulturom i kliničkom prezentacijom urinarne infekcije. Unatoč tome, urodinamika može imati vrlo važno mjesto u dijagnostici bolesnika s recidivnim urinarnim infekcijama koji su komplicirani funkcionalnim poremećajima mokrenja, kod kojih su provedene standardne dijagnostičke metode, a liječenje nije polučilo zadovoljavajuće rezultate. Radi se o bolesnicima s anamnezom dugotrajnog liječenja urinarnih infekcija udruženih s neurogenim smetnjama mokrenja, prekomjerno aktivnim mokraćnim mjehurom i izraženim simptomima urgencije, intermitentnim epizodama urinarne retencije nepoznatog uzroka, urinarnom inkontinencijom ili “leak-om” urina, komplikacijama dijabetesa, neurološkim kroničnim bolestima ili ozljedama, postprostatektomijskim komplikacijama mokrenja, simptomima LUTS-a i kroničnim kompliciranim prostatitisom s postmikcijskim rezidualnim urinom, ureterovezikalnim refluksom te drugim nejasnim patološkim stanjima donjeg urinarnog trakta. Pristup takvom bolesniku mora biti cjelovit obzirom na multifaktorijalnost bolesti, a urodinamsko testiranje, u sklopu multidisciplinarnog tima Centra za urodinamiku, ima važno mjesto u dijagnostici i liječenju takvih bolesnika.

 

Mirko Bakula (1), Ahmad El-Saleh (1), Sandra Nađ Škegro (1),

Katarina Ivana Tudor (2), Željko Kaštelan (1)

1 Klinika za urologiju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

2 Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb