x
x

Obnovljene smjernice za dječju hipertenziju

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  26.08.2017.

Američka akademija za pedijatriju (American Academy of Pediatrics, AAP) izdala je nove smjernice za dijagnostiku i liječenje hipertenzije u djece i adolescenata.

Obnovljene smjernice za dječju hipertenziju

Više od 3% inače zdrave djece u SAD-u ima povišen krvni tlak. Kako bi se kvalitetnije mogao riješiti taj problem, AAP obnovio je smjernice za dijagnostiku, evaluaciju i liječenje dječje hipertenzije iz 2004. godine.

Normalni tlak kod djece definiran je kao niži od 90. percentila, s obzirom na spol, dob i visinu. Povišen tlak je između 90. i 95. percentila ili viši od 120/80 mmHg, a visoki tlak je viši od 95. percentila ili viši od 130/90 mmHg.

Krvni tlak trebao bi se mjeriti jednom godišnje kod nerizične djece starije od 3 godine, odnosno pri svakoj posjeti liječniku kod djece koja su pretila i imaju još neke rizične faktore. Ambulantno treba pratiti djecu stariju od 5 godina koja imaju hipertenziju dulje od 1 godinu (moguća tzv. white coat hypertension) i djecu kod koje je započeta farmakoterapija hipertenzije. Nije potrebno pratiti djecu iz obitelji s rizikom za pretilost, ako nisu prisutni i drugi uzročnici hipertenzije.

Ehokardiografija može se koristiti kada se razmišlja o uvođenju farmakoterapije kako bi se vidjelo postoji li hipertrofija lijevog ventrikula. Prvenstveno treba preporučiti DASH dijetu i tjelovježbu djeci s povišenim tlakom, a o farmakoterapiji se razmišlja tek kad promjene životnog stila nisu dale rezultat.  

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusIbuxin RapidPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: