x
x

KBC Rebro: JACIE akreditacija

  10.08.2018.

U KBC Zagreb je završen proces akreditacije Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju i Zavoda za hematologiju za područje liječenja autolognom i alogeničnom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica (KMS) odraslih bolesnika, prikupljanje KMS iz koštane srži i periferne krvi te njihovu obradu i pohranu.

KBC Rebro: JACIE akreditacija

Proces akreditacije u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju i Zavodu za hematologiju proveden je prema FACT-JACIE ( International Standards for Haematopoietic Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration) akreditacijskom standardu. FACT-JACIE je najveća svjetska akreditacijska institucija u području transplantacije KMS. Ona je garancija vrhunske laboratorijske prakse u pripremi i pohrani krvotvornih matičnih stanica te visoke kvalitete kliničkog liječenja pacijenta.

Klinički bolnički centar Zagreb trenutno je jedina bolnica u Hrvatskoj koja provodi sve oblike transplantacije KMS što ovu akreditaciju čini posebno važnom i vrijednom. Ona predstavlja nepobitan dokaz kvalitete liječena te stvara dodatno povjerenje pacijenta koji ovdje dolaze iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Nositeljice projekta akreditacije u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju bile su doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, predstojnica Kliničkog zavoda i prim. dr. sc. Ines Bojanić, voditeljica Odjela za aferezu unutar Kliničkog zavoda. U Zavodu za hematologiju to su bili prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, voditelj Programa transplantacije krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb i voditelj Odjela za liječenje alogenom transplantacijom doc. dr. sc. Nadira Duraković, subspecijalistica hematologije u Zavodu, uz podršku prof. dr. sc. Igora Aurera, voditelja Zavoda za hematologiju.

Ministarstvo zdravstva također je prepoznalo važnost kvalitete i standardizacije obrade i pohrane KMS te je akreditacija prema FACT-JACIE standardu obvezna za ove djelatnosti uvrstilo u zakonske propise Republike Hrvatske.

JACIE akreditacija izdaje se za razdoblje od četiri godine unutar kojih se provode redoviti nadzori i podnose izvješća o radu.

Prva transplantacija koštane srži u Hrvatskoj je napravljena 1983. godine u KBC Zagreb, a 2009. godine s radom je započeo Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica čija je osnovna funkcija povećanje izgleda za pronalazak podudarnih nesrodnih davatelja matičnih stanica. U tom smjeru ide i intenzivna međunarodna suradnja s nacionalnim registrima drugih država, što dodatno doprinosi pronalasku podudarnih darivatelja i rastu broja transplantacija, a samim time i boljim rezultatima liječenja hematoloških bolesnika.

KBC Rebro

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusPLIVIT total energyMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: