x
x

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

  23.04.2016.

Zdravlje i okoliš dvije su teme koje moraju postati sastavnim dijelom svih strategija, normi i politika, na svim razinama, u svim područjima. Tako je određeno Parmskom deklaracijom, ključnim dokumentom o zaštit zdravlja, djece i okoliša koji su u gradu talijanske regije Emilije Romagne u ožujku 2010. potpisale 53 zemlje članice Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, među kojima i Republika Hrvatska.

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Kvaliteta zraka, problem vlage i plijesni te dostupnost zdravstveno isparavne vode i adekvatan sanitarno-higijenski standard sanitarnih prostorija kritične su komponente školskog okoliša koji bi trebao školskoj djeci i školskom osoblju pružiti zdrav i ugodan ambijent za boravak i učenje u školi. Onečišćivači zraka u učionicama, neodgovarajuća temperatura i ventilacija te vlaga mogu doprinijeti nastanku niza zdravstvenih problema i stvarati osjećaj nelagode  koji može negativno utjecati na ishode učenja. Kakvo je stanje unutarnjeg okoliša u našim školama doznala je skupina znanstvenika koja je provela istraživanje zdravstveno-ekoloških indikatora u zatvorenim prostorima osnovnih škola na području RH. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na okruglom stolu, Zdravstveno - ekološki čimbenici u školama koji će se održati u četvrtak, 28.4.2016., s početkom u 9.30 sati, u edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Rockefellerova 7 u Zagrebu, u organizaciji ustanove za obrazovanje odraslih VOX VIVA i  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Istraživanje „Zdravstveno-ekološki čimbenici u osnovnim školama“ je provedeno u razdoblju od 2012.-2014., temeljem kriterija proiseklih iz 4 regionalna prioritetna cilja Parmske deklaracije.  Istraživanjem se nastojao steći uvid u stanje unutarnjeg okoliša i najvažnijih okolišnih čimbenika u hrvatskim  osnovnim  školama kako bi se identificirali okolišni pokazatelji rizika u školama i predložila smanjenja onih čimbenika koji mogu značajno utjecati na zdravlje djece i školskog osoblja.

Radno mjesto, obitelj i škola tri su primarne društvene zajednice te time najvažnije socijalne odrednice zdravlja. Zdravo školsko okruženje može izravno poboljšati zdravlje djece, unaprijediti učinkovitost učenja te je uvjet razvoja zdrave odrasle osobe. Zdravo radno okruženje uvjet je očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja, a zdrav radno aktivni čovjek preduvjet društvenog opstanka.

Program

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr