x
x

Obnovljene smjernice za liječenje idiopatske plućne fibroze

  Jacinta Vuković, dr. med.

  15.10.2015.

Američko torakalno društvo je zajedno sa drugim međunarodnim respiratornim društvima obnovilo smjernice o idiopatskoj plućnoj fibrozi (IPF) kako bi dali nove preporuke za liječenje.

Obnovljene smjernice za liječenje idiopatske plućne fibroze

Američko torakalno društvo je zajedno sa drugim međunarodnim respiratornim društvima obnovilo smjernice o idiopatskoj plućnoj fibrozi (IPF) kako bi dali nove preporuke za  liječenje.

Smjernice, objavljene u časopisu American Journal of Respiratory Critical Care Medicine uključuju sljedeće promjene:

  • Preporuka da se koriste novoodobreni nintedanib i pirfenidon.
  • Preporuka da ne koriste u liječenju IPF: varfarin; imatinib; kombinacija prednizon, azatioprin, s N-acetilcisteinom i sambrisentanom.
  • Preporuka da kliničari ne koriste sildenafil, bosentan ili macitentan.