x
x

Medix: Prevencija i racionalna farmakoterapija bolesti probavnoga sustava

  26.09.2015.

Bolesti probavnoga sustava, posebice upalne i tumorske bolesti jetre, probavne cijevi, gušterače i bilijarnog sustava nose teret znatne smrtnosti i pobola u svim dobnim skupinama u Hrvatskoj, uz gubitak radne sposobnosti i smanjenje opće kvalitete života oboljelih.

Medix: Prevencija i racionalna farmakoterapija bolesti probavnoga sustava

Osnovni ciljevi programa primarne prevencije uključuju nadzor nad kretanjima pojavnosti bolesti, edukaciju ciljnih skupina pučanstva u vezi s rizičnim čimbenicima i sa svrhom smanjenja incidencije bolesti te također uključuju oblike javnozdravstvene prevencije kao što su cijepljenje i programi probira na rano otkrivanje prekanceroza. Ciljevi sekundarne prevencije uključuju sprječavanje napredovanja bolesti, uz smanjenje potrebe za bolničkim liječenjem i izdvajanjem iz zajednice, racionalnu dijagnostiku i farmakoterapiju, uvažavajući načelo subsidijarnosti, odnosno primjenu učinkovite metode ili oblika prevencije na svim razinama zdravstvene zaštite. Preduvjet za ostvarenje tih ciljeva jest edukacija zdravstvenih profesionalaca i svih pripadnika zdravstvenih timova, uz osnovno načelo holističkoga i partnerskoga odnosa prema bolesniku.

Vjerujemo da tekstovi koji su uključeni u naslovnu temu ovoga broja Medixa pružaju zdrav temelj za daljnje napore u vezi s primarnom i sekundarnom prevencijom te racionalnom farmakoterapijom bolesti probavnoga sustava. Iz obrađenih tema pripremljeno je 70 pitanja za dopisni test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe.