x
x

Abecedni popis lijekova

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sve
Naziv lijekaGeneričko ime
Ibuxin Rapid ibuprofen-DL-lizin
Ikatibant Teva ikatibantacetat
Indapamid SR Pliva indapamid
Irinotesin irinotekan
Isoptin verapamil
Itrakonazol Pliva 100 mg kapsule itrakonazol
Izosan G natrijev dikloroizocijanurat dihidrat EC: 220-767-7