x
x

Multiplorezistentan Acinetobacter baumannii u hospitalnim infekcijama

  Doc. dr. sc. Ivana Goić Barišić, spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom

  19.11.2013.

Tijekom proteklih desetljeća Acinetobacter baumannii je postao jedan od vodećih uzročnika bolničkih infekcija širom svijeta. Novija literatura opisuje ovaj mikrorganizam kao bolnički oksimoron koji je od gotovo bezopasnog i dobro osjetljivog patogena postao prijetnjom kako po rezistenciji tako i po perzistenciji, poglavito u jedinicama intenzivnog liječenja u bolnicama širom svijeta. Ishodište infekcije ovim mikrorganizmom uvijek treba tražiti unutar bolničke sredine, gdje su u pravilu prisutni multiplorezistentni izolati A. baumannii (MRAB).

Multiplorezistentan Acinetobacter baumannii u hospitalnim infekcijama

A. baumannii predstavnik je A. baumannii grupe (ranije kompleksa) koja po novijoj klasifikaciji obuhvaća Acinetobacter pitti i Acinetobacter nosocomialis, manje poznate i ne tako virulentne vrste unutar grupe (kompleksa). Po mikrobiološkoj mikromorfologiji to su gram negativni kokobacili, obvezni aerobi koji ne razgrađuju šećere, a današnji naziv dolazi od grčke riječi "akinetos" što znači nepokretan.

Acinetobacter baumannii - važan uzročnik bolničkih infekcija

Acinetobacter baumannii je postao važan uzročnik bolničkih infekcija prvenstveno zbog naročite sposobnosti preživljavanja i širenja u bolničkom okruženju, te brzog razvoja rezistencije na brojna antimikrobna sredstva. Njegova sposobnost izmjene (engl. switch) genomske strukture u kombinaciji s promjenjivom ekspresijom gena, za posljedicu ima razvoj rezistencije nakon izlaganja antimikrobnim sredstvima. Posebna obilježja pridonose uspjehu ovog mikrorganizma i možemo ih smjestiti unutar dvije grupe koje predstavljaju i činitelje virulencije ovog mikroorganizma.

Brzi nastanak multiplorezistentnih izolata A. baumannii

Propustljivost vanjskog membranskog omotača A. baumannii (manja od 5% u usporedbi s drugim gram-negativnim mikoorganizmima), urođena smanjena osjetljivost na antibiotike u kombinaciji s brzim stjecanjem mehanizama rezistencije pomoću mutacija ili genetičkih elemenata (plazmidi, transposoni ili insercijske sekvencije) zaslužni su za brzi nastanak multiplorezistentnih izolata. MRAB izolati iskazuju rezistenciju na tri ili više skupina antibiotika koje je moguće primijeniti u liječenju infekcija uzrokovanih ovim mikoorganizmom (aminoglikozidi, karbapenemi, kinoloni, polimiksini, te ampicilin/sulbaktam).

Sposobnost preživljavanja A. baumannii u vlažnom i suhom okruženju

Inkapsulirani sojevi A. baumannii mogu preživjeti do četiri mjeseca na plastičnim PVC površinama, keramici, gumenim površinama i čeliku, što je posljedica minimalnih prehrambenih zahtjeva potrebnih za rast.

Druga, ne manje značajna, osobina ovog mikoorganizma je sposobnost preživljavanja u vlažnom i suhom okruženju do 10 dana (prosjek za Staphylococcus aureus je sedam dana), dok inkapsulirani sojevi A. baumannii mogu preživjeti do četiri mjeseca na plastičnim PVC površinama, keramici, gumenim površinama i čeliku, što je posljedica minimalnih prehrambenih zahtjeva potrebnih za rast.

Nedavno objavljena studija španjolskih autora potvrdila je da je preživljavanje biofilm formirajućih izolata A. baumannii  bilo dvostruko duže (36 u odnosu na 15 dana) u odnosu na izolate koji nisu imali sposobnost stvaranja biofilma. Izolati koji imaju sposobnost stvaranja biofilma u pravilu su multiplorezistentni izolati, jer biofilm predstavlja zajednicu dobro strukturiranih mikrokolnija koja ima sposobnost dugotrajnog preživljavanja i izmjene genskog materijala. Opisano je i preživljavanje ovog mikroorganizma nakon izlaganja dezinficijensima na bazi fenola, glukonata i klorheksidina, te preživljavanje nakon izlaganja radijaciji.

A. baumannii - ubikvitarni hospitalni patogen

Danas ga možemo smatrati ubikvitarnim hospitalnim patogenom, te je zasigurno među najčešćim gram-negativnim mikroorganizamima izoliranim s ruku bolničkog osoblja. Izoliran je kao uzročnik hospitalnih infekcija koje su ishodište imale u bolničkim jastucima i mobilnim telefonima. 

Zašto se Acinetobacter baumannii danas smatra jednim od vodećih uzročnika hospitalnih infekcija?

Infekcije uzrokovane ovim mikroorganizmom najčešće su u jedinicama intenzivnog liječenja, kod bolesnika na mehaničkoj potpornoj ventilaciji (ventilator udružene pneumonije), kod bolesnika sa urinarnim ili centralnim venskim kateterom (urinarne infekcije i kateter udružene infekcije), te kod bolesnika sa većim oštećenjima integriteta kože (opekotine, dekubitusi).

Kliničku važnost infekcija uzrokovanih A. baumannii možda najbolje opisuje naziv koji se posljednjih godina spominje u literaturi kao sinonim za ovaj mikroorganizam, a to je gram-negativni MRSA (MRSA – meticilin rezistentni Staphylococcus aureus). Možemo reći da značaj koji MRSA ima među gram-pozitivnim bakterijama, A. baumannii ima među gram-negativnim bakterijama. Infekcije uzrokovane ovim mikroorganizmom najčešće su u jedinicama intenzivnog liječenja, kod bolesnika na mehaničkoj potpornoj ventilaciji (ventilator udružene pneumonije), kod bolesnika sa urinarnim ili centralnim venskim kateterom (urinarne infekcije i kateter udružene infekcije), te kod bolesnika sa većim oštećenjima integriteta kože (opekotine, dekubitusi). Kao jedan od vodećih uzročnika hospitalnih infekcija kod bolesnika produljava dužinu boravka u bolnici i troškove liječenja, a neki autori smatraju da je izolacija A. baumannii iz uzorka hospitaliziranog bolesnika indikator postojanja teške bolesti s rizikom smrtnog ishoda od 30%.

Rezistencija

Potrebno je zaustaviti širenje ovih izolata unutar jedinica intenzivne njege primjenom strogih pravila kontaktne izolacije svakog bolesnika s kolonizacijom/infekcijom MRAB i pojačati epidemiološki nadzor ako ne želimo izgubiti bitku s ovom multiplorezistentnom bakterijom.

Poseban problem u liječenju infekcija uzrokovanim ovim mikroorganizmom je rezistencija na antibiotike. Do 1970.-ih većina izolata roda Acinetobacter bila je osjetljiva na sve skupine antibiotika, Karbapenemi (imipenem, meropenem) kao antibiotici najšireg spektra predstavljali su terapijsko rješenje za liječenje infekcija uzrokovanih A. baumannii sve do pojave karbapenem rezistentnih izolata.

Prvi takvi izolati zamjećeni su 2002. godine u KBC Split i od tada broj kliničkih izolata u Hrvatskoj stalno raste, kao i postotak rezistencije na gotovo sve skupine antibiotika. Prema podacima Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri AMZH zabrinavajući postotak rezistentnih izolata A. baumannii na karbapeneme iznosi i do 90% u većim hrvatskim bolnicama. Izolati A. baumannii rezistentni na karbapeneme u pravilu su rezistentni i na aminoglikozide, kinolone i kombinacije beta-laktamskog antibiotika s inhibitorom. Budući da se novi antibiotici s djelovanjem na acinetobakter ne mogu skoro očekivati na tržištu, u bolničkim sredinama vratili smo se upotrebi antibiotika koji se do nedavno smatrao opsolentnim, a to je polimiksin (kolisin) koji  u kombinaciji s tigeciklinom ostaje kao poslijednja terapijska mogućnost. Svi navedeni podaci zvone na uzbunu i ostavljaju nam malo mogućnosti u liječenju, te naglasak treba biti na prevenciji i sprječavanju širenja multiplorezistentnog klona unutar bolnica. Potrebno je zaustaviti širenje ovih izolata unutar jedinica intenzivne njege primjenom strogih pravila kontaktne izolacije svakog bolesnika s kolonizacijom/infekcijom MRAB i pojačati epidemiološki nadzor ako ne želimo izgubiti bitku s ovom multiplorezistentnom bakterijom.

Uvaženi profesor i jedan od vodećih liječnika koji se bavi uzročnicima bolničkih infekcija David Livermore godine napisao je: " In any event, we are closer to the much-threatened 'end of antibiotics' for A. baumannii more than for any other common pathogen".

Podaci kontinuiranog praćenja rezistencije u Hrvatskoj navode nas na zaključak da bi se njegova razmišljanja mogla vrlo lako i ostvariti.

Literatura

1. Roca I, Espinal P, Vila-Farres X, Vila J. The Acinetobacter baumannii oxymoron: commensal hospital dweller turned pan-drug-resistant menace. Front Microbio 2012;3:148. Doi:10.3389/fmicb2012.00148

2. Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. J Hosp Infect 2009; 73:355-63.

3. Peleg Ay, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 2008;21:538-82.

4. Espinal P, Marti S, Vila J. Effect of biofilm formation on the survival of Acinetobacter baumannii on dry surfaces. J Hosp Infect 2012; 80: 56-60.

5. Perez F, Hujer AM, Hujer KM, i sur. Global challenge of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents and Chemother 2007; 51: 3471-84.

6. Goić Barišić I. Multiplorezistentni Acinetobacter baumannii (MRAB) - deset godina nakon pojave prvih izolata u Hrvatskoj. Inf glasnik 2012; 32:67-70.

7. Perez F, Endimiani A, Bonomo RA. Why are we afraid of Acinetobacter baumannii? Expert Rev Anti Infect Ther 2008; 6: 269-71.

8. Goić-Barišić I, Kaliterna V. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii – the pathogen with no borders? Med Glas 2011; 8: 312-3.

9. Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj. Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2011. godini. AMZH, Zagreb 2012.

10. Livermore DM. Fourteen years in resistance. Int J Antimicrob Agents 2012; 39: 283-94.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoOlfen gelZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: