x
x

Epidemiologija, etiologija i patofiziologija LUTS-a kod muškaraca

  Mr. sc. Žana Saratlija Novaković, dr. med., spec. urolog

  06.07.2020.

LUTS simptomi su tradicionalno bili povezani s opstrukcijom izlaska urina iz mokraćnog mjehura, a uzrokovani najčešće benignim uvećanjem prostate. Simptomi donjeg mokraćnog sustava su mnogobrojni, a oni koji uzrokuju najviše poteškoća su simptomi vezani uz pohranu urina.

Epidemiologija, etiologija i patofiziologija LUTS-a kod muškaraca

Uvod

Pojam LUTS je akronim kojeg je Paul Abrams uveo 1994. g. i obuhvaća simptome donjeg mokraćnog sustava (engl. lower urinary tract symptoms), ne implicirajući pri tome koji je uzrok navedenim simptomima. Abrams je kritizirao pojam „prostatizam“ kao neadekvatan pojam za opisivanje i liječenje različitih stanja koja su se odnosila na uvećanje prostate. Trećina bolesnika koji su imali “prostatizam“ nisu imali opstrukciju mokrenja uvećanom prostatom, a vrlo su se često podvrgavali kirurškim zahvatima sa značajnim morbiditetom. Nadalje, uzrok simptoma nije bio često vezan uz samu prostatu. LUTS značajno utječe na kvalitetu života bolesnika i incidencija raste s porastom dobi. Također, istražena je povezanost LUTS-a i brojnih rizičnih faktora kao što su dijabetes i metabolički sindrom te je na taj način sugerirano moguće djelovanje u području prevencije LUTS-a. Nadalje, muškarci sa izraženim umjerenim do teškim simptomima LUTS-a imaju povećan rizik od kardiovaskularnih događaja. Većina starijih muškaraca ima barem jedan simptom LUTS-a. Simptomi su često blagi i ne izazivaju zabrinutost bolesnika. Ipak, simptomi kroz vrijeme mogu progredirati i ponovno se javljati. Kod muškaraca LUTS simptomi su tradicionalno bili povezani s opstrukcijom izlaska urina iz mokraćnog mjehura (engl. bladder outlet obstruction, BOO), a uzrokovani najčešće benignim uvećanjem prostate (engl. benign prostatic enlargement, BPE) u čijoj podlozi se nalaze histološke promjene benigne prostatične hiperplazije (engl. benign prostatic hyperplasion, BPH). Termin BPH ne bi trebalo koristiti ukoliko nemamo histološku potvrdu BPE-a koja je uzrok BPO-a. Porastom broja studija pokazano je da su često simptomi LUTS-a nepovezani s prostatom.

Disfunkcija mokraćnog mjehura može također biti jedan od uzroka LUTS-a, uključujući prekomjernu aktivnost detrusora (engl. overactive bladder, OAB), smanjena detruzorska aktivnost (engl. underactive bladder, UB), kao i ostale strukturalne i funkcionalne abnormalnosti urinarnog sustava i okolnih struktura. Upale prostate imaju također ulogu u patogenezi i progresiji BPH-a. Mnoga druga ne-urološka stanja također mogu pridonijeti nastanku i progresiji simptoma, posebno nokturiji. Točna etiologija LUTS-a nije potpuno poznata. Najznačajniji rizični faktori povezani s LUTS-om su metabolički sindrom, dijabetes, debljina, rasa i kardiovaskularne bolesti.

Simptomi donjeg mokraćnog sustava se dijele na simptome vezane za pohranu urina, mokrenje i simptome koji se javljaju nakon mokrenja što je navedeno u Tablici 1.

Tablica 1. Simptomi LUTS-a

Pohrana urina

Mokrenje

Nakon mokrenja

Nokturija

Otežan početak mokrenja

Osjećaj nepotpunog pražnjenja mokraćnog mjehura

Učestalo mokrenje

Naprezanje pri mokrenju

Kapanje mokraće

Urgencija

Isprekidan mlaz

Postmikcijska urgencija

Inkontinencija

Oslabljen mlaz

Inkontinencija nakon mokrenja

 

Dvostruki ili pršteći mlaz

 

 

Terminalno kapanje

 

 

Drugi sadržaj u urinu (hematurija, pneumaturija, fekalurija, hilurija)

 

 

Dizurija

 

 

Retencija mokraće

 

 

Mogući uzroci tih simptoma su navedeni u Tablici 2.

Tablica 2. Uzroci LUTS-a kod muškarca

Opstruktivni uzorci:

 • BPO
 • Strano tijelo
 • Striktura uretre

Infekcije:

 • UTI
 • Prostatitis

Neurogena disfunkcija mokraćnog mjehura

Primarne bolesti mokraćnog mjehura:

 • OAB
 • DU

Tumori:

 • Tumori mokraćnog mjehura
 • Tumori prostate

 Diuretski uzroci:

 • Dijabetes
 • Noćna poliurija

Ekstravezikalni uzroci:

 • Kamenac distalnog uretera

LUTS-simptomi donjeg mokraćnog sustava; BPO-benigna opstrukcija uvećanjem prostate; UTI-infekcije urinarnog sustava; OAB-prekomjerno aktivan mokraćni mjehur; DU-smanjena aktivnost detruzora

Pojedini simptomi LUTS-a su jasno definirani od strane međunarodnog udruženja za kontinenciju (engl. International Continence Society, ICS) i u nastavku su navedeni.

Simptomi pohrane

Simptomi pohranese javljaju za vrijeme faze punjenja mokraćnog mjehura.

Opći simptomi pohrane

 • Povišena frekvencija mokrenja: mokrenje se javlja češće nego što se čini normalno individualnom bolesniku ili osobi koja vodi računa o istome. Vrijeme u danu kao i broj mikcija nisu specificirani.
 • Povišena frekvencija mokrenja danju: mokrenje se javlja učestalije tijekom dana nego što se čini normalno individualnom bolesniku ili osobi koja vodi računa o istome.
 • Nokturija: broj mokrenja za vrijeme glavnog perioda spavanja. Uključuje buđenje zbog mokrenja, a svako mokrenje mora pratiti ponovno spavanje ili namjera da se zaspe. Određuje se uz pomoć dnevnika mokrenja.
 • Poliurija (globalni simptom): ekskrecija urina tijekom 24 h je značajno veća nego prije.
 • Diurnalna poliurija: ekskrecija urina tijekom dana je značajno veća nego prije-
 • Noćna poliurija: mokrenje većih količina urina tijekom noći.

Senzorni simptomi

Abnormalne senzacije za vrijeme faze punjenja mokraćnog mjehura.

 • Povišen osjet za punoću mokraćnog mjehura: osjet da je mokraćni mjehur pun ranije je intenzivniji i perzistentniji nego što je to bolesnik prethodno naveo; ovo se razlikuje od urgencije činjenicom da se mikcijamože odgoditi unatoč želji za mokrenjem.
 • Urgencija: iznenadni, neodoljivi poriv za mokrenjem kojeg je teško odgoditi.
 • Smanjeni osjet za punoću mokraćnog mjehura: osjet da je mjehur pun je manje intenzivan i javlja se kasnije nego što je to bolesnik prethodno naveo.
 • Odsutnost osjeta punoće mokraćnog mjehura i odsutnost definitivne želje za mokrenjem.
 • Nespecifične (atipične) senzacije za vrijeme punjenja mokraćnog mjehura – dizestezija: abnormalne senzacije za vrijeme punjenja mokraćnog mjehura kao što su nadutost, mučnina, povraćanje, slabost ili spastičnost. Razlikuje se od „normalnih“ senzacija za vrijeme faze punjenja mokraćnog mjehura kao što su bolnost, neugoda ili pritisak.

Simptomi inkontinencije

 • Urinarna inkontinencija: nevoljni gubitak urina za vrijeme faze punjenja mokraćnog mjehura.
 • Urgentna urinarna inkontinencija (UUI): nevoljni gubitak urina povezan s urgencijom.
 • Stresna urinarna inkontinencija (SUI): nevoljni gubitak urina pri naporu (uključujući sportske aktivnosti, kašljanje, kihanje, podizanje tereta), a koji ne uključuje psihološki stres.
 • Miješana urinarna inkontinencija (MUI): prisutnost nevoljnog otjecanja urina koje ima elemente i urgentne i stresne inkontinencije.
 • Enureza: intermitentna inkontinencija koja se javlja za vrijeme perioda spavanja.
 • Kontinuirana urinarna inkontinencija: kontinuirani nevoljni gubitak urina.
 • Neosjetljiva urinarna inkontinencija: bolesnik je svjestan da urin „bježi“, ali ne može reći kad i kako se to događa.
 • Posturalna urinarna inkontinencija: urinarna inkontinencija za vrijeme promjene položaja tijela; npr. pri ustajanju iz sjedećeg u stojeći položaj.
 • Inkontinencija povezana s invalidnošću: urinarna inkontinencija jer osoba ne može u određenom vremenu, u za to socijalno prihvatljivim uvjetima, isprazniti mjehur; uzrok može biti fizičko (ortopedsko, neurološko) ili mentalno stanje koje ograničava osobu da dođe do toaleta.
 • Prelijevajuća inkontinencija: urinarna inkontinencija koja se javlja kod prepunjenog mokraćnog mjehura, bez definiranog uzroka.
 • Inkontinencija povezana sa seksualnim uzbuđenjem: nevoljni gubitak urina za vrijeme seksualnog uzbuđenja, predigre i/ili masturbacije.
 • Klimakturija: nevoljni gubitak urina za vrijeme orgazma.

Sindrom simptoma pohrane urina

 • Prekomjerno/pretjerano aktivan mokraćni mjehur (engl. Overactive bladder syndrome, OAB): urinarna urgencija često praćena povišenom dnevnom frekvencijom i/ili nokturijom, s urinarnom inkontinencijom (mokri OAB) ili bez (suhi OAB), u odsutnosti infekcije urinarnog sustava i drugih detektabilnih bolesti.

Simptomi vezani uz pohranu

LUTS za vrijeme faze mokrenja:

 • Oklijevanje: odgađanje započinjanja mokrenja kad je osoba već spremna da mokri.
 • Parureza („stidljivi mjehur“): nemogućnost započinjanja mokrenja u javnosti ili prisutnosti drugih osoba, bez ikakvih poteškoća u privatnom okruženju.
 • Epizodna nemogućnost mokrenja: nemogućnost započinjanja mokrenja unatoč relaksaciji i/ili intenzivnom naporu (npr. Valsavin manevar ili suprapubični pritisak).
 • Naprezanje pri mokrenju: potreba za dodatnim naporom da bi se započelo, održalo ili poboljšalo mokrenje ili mlaz mokrenja.
 • Slab mlaz urina: percipiranje mlaza urina kao usporenog u usporedbi s prethodnim mokrenjem ili u usporedbi s drugima.
 • Intermitencija: zaustavljanje i započinjanje mokrenja jednom ili više puta, tijekom jedne epizode mokrenja.
 • Terminalno kapanje: na kraju mokrenja dolazi do usporenja protoka urina što se očituje curenjem i/ili kapanjem.
 • Pršteći ili podijeljeni mlaz urina (engl. spraying, splitting): mlaz urina je podijeljen na 2 ili više dijela.
 • Mokrenje ovisno o poziciji: mogućnost mokrenja ili poboljšanja mokrenja u specifičnim položajima (npr. mokrenje sjedeći).
 • Dizurija: bolnost, žarenje i/ili druge neugodnosti ili poteškoće za vrijeme mokrenja. Uzroci mogu biti porijeklom iz uretre ili mokraćnog mjehura, vanjski ili se odnose na priležeće slično inervirane anatomske strukture (npr. distalni ureter).
 • Strangurija: usporeno, otežano mokrenje praćeno spazmima („kap po kap“).
 • Hematurija: vidljivo mokrenje krvi pomiješane s urinom. Može biti inicijalna (na početku), terminalna (na kraju) ili totalna (tijekom cijelog vremena mokrenja).
 • Pneumaturija: pojava zraka u urinu za vrijeme mokrenja.
 • Fekalurija: pojava fekalija u urinu za vrijeme mokrenja.
 • Hilurija: pojava limfe u urinu (mliječno, bijeli ili blijedi urin).
 • Retencija urina: nemogućnost potpunog pražnjenja mokraćnog mjehura.
 • Akutna retencija urina (AUR): nagli nastanak nemogućnosti pražnjenja mokraćnog mjehura, unatoč trajnom intenzivnom naporu,a prezentira se bolnim, palpabilnim ili perkusibilnim mokraćnim mjehurom i zahtjeva hitnu kateterizaciju.
 • Kronična retencija urina (CUR): kronična ili ponavljajuća nemogućnost pražnjenja mokraćnog mjehura unatoč sposobnosti mokrenja određene količine urina. Nakon mokrenja zaostaje veća količina urina, mokraćni mjehur je distendiran, palpabilan i perkusibilan, ali ne i bolan. Takvi bolesnici mogu biti inkontinentni ili učestalo mokriti male količine urina, a zapravo se radi o prelijevajućoj inkontinenciji (lat. ischuria paradoxa).

Simptomi nakon mokrenja

Simptomi koji se javljaju nakon prestanka mokrenja.

 • Osjećaj nepotpunog pražnjenja mokraćnog mjehura: osjećaj da je u mjehuru ostalo još urina nakon mokrenja.
 • Potreba za ponovnim mokrenjem: potreba za ponovnim mokrenjem ubrzo nakon što je mokrenje prestalo.
 • Inkontinencija nakon mokrenja: nevoljni gubitak urina ili kapanje nakon što je mokrenje završilo.
 • Postmikcijska urgencija: urgencija nakon završetka mokrenja.

Ostali simptomi

Bolnost u području donjeg urinarnog trakta

 • Bolnost mokraćnog mjehura: suprapubična ili retropubična bolnost, pritisak ili neugodnost povezana s mokraćnim mjehurom, obično za vrijeme faze punjenja. Može trajati ili popustiti nakon mokrenja.
 • Bolnost uretre: bol, pritisak ili neugodnost u području uretre prije, za vrijeme ili nakon mokrenja.
 • Skrotalna, perinealna, zdjelična, ejakulatorna bol, anorektalni bolni simptomi (bolnost za vrijeme defekacije, upalna anorektalna bolnost, ne-upalna anorektalna bolnost), kokcigealna bolnost (kokcigdinija).

Sindrom kronične zdjelične boli (engl. chronic pelvic pain syndrome) trajna bolnost u abdomenu/zdjelici duže od 6 mjeseci ili rekurentne epizode boli, preosjetljivosti ili neugode često povezane s promjenama u mokrenju i defekaciji, seksualnom disfunkcijom, u odsutnosti organske etiologije.

Infekcije urinarnog sustava (engl. urinary tract infections, UTI)

 • Simptomi akutnog UTI-ja: povećana osjetljivost mokraćnog mjehura., urgencija, frekvencija, dizurija, strangurija, bolnost u području donjeg urinarnog sustava s ili bez urgentne inkontinencije. Potvrda zahtijeva dokaz značajnog broja mikroorganizama i piuriju.
 • Rekurentni UTI: dijagnoza UTI-ja u prethodnih 12 mjeseci. Prethodni UTI se mora razriješiti prije dijagnoze novog.
 • Uretralni iscjedak: sluzavi, gnojni ili krvavi iscjedak iz vanjskog uretralnog otvora.

Simptomi seksualne disfunkcije

 • Izmjene libida (snižen libido, povišen libido), erektilna disfunkcija, ejakulatorna disfunkcija (anejakulacija, odgođena ejakulacija, preuranjena ejakulacija, smanjen volumen sjemena, povećan volumen sjemena), hematospermija, bolnost penisa pri spolnom odnosu (muška dispareunija), opstruiran spolni odnos (engl. obstructed intercourse; često uzrokovan kurvaturom penisa).

Simptomi anorektalne disfunkcije

 • Anorektalna inkontinencija (flatalna, fekalna), fekalna (rektalna) urgencija, fekalna (flatalna) urgentna inkontinencija, pasivna (neosjetljiva) fekalna inkontinencija, prelijevajuća fekalna inkontinencija, koitalna fekalna inkontinencija, stresna fekalna inkontinencija.

Anorektalni senzorni simptomi

 • Rektalna hiposenzitivnost, rektalna hipersenzitivnost, tenezmi.

Simptomi vezani uz defekaciju

 • Konstipacija, usporen rad crijeva, otežana defekacija, osjećaj nepotpunog pražnjenja rekutma, naprezanje pri defekaciji, manualna asistencija pri defekaciji, postdefekacijsko prljanje, rektalno krvarenje, anorektalni prolaps.

EpiLUTS

Jedna od najvećih epidemioloških studija o LUTS-u (EpiLUTS) je pokazala da se u muškaraca starijih od 40 godina kombinirani simptomi pohrane i pražnjenja mokraćnog mjehura javljaju u 48,6% ispitanika, dok se simptomi samo pohrane javljaju u 12,7%, što prevalenciju čini sličnom kao i kod žena i nije nužno vezan samo uz uvećanje prostate. LUTS uznemirava bolesnike i može uzrokovati depresiju i anksioznost.

Utjecaj simptoma na kvalitetu života

Simptomi koji najviše smetaju i uznemiravaju bolesnike su simptomi vezani uz pohranu urina, iako simptomi vezani uz mokrenje imaju veću prevalenciju. Simptomi pohrane utječu više na dnevne aktivnosti i imaju najveći utjecaj na kvalitetu života. Nokturija se smatra simptomom koji najviše smeta bolesnike. To znači da liječnik mora voditi računa ne samo o pojavnosti pojedinog simptoma, već i koliko pojedini simptom utječe na kvalitetu života bolesnika. LUTS značajno utječe i na živote partnera.

 

Zaključak

Možemo zaključiti da je LUTS učestao u oba spola, posebno u starijoj populaciji i negativno utječe na kvalitetu života zahvaćenih pojedinaca. Prevalencija LUTS-a zbog BPE-a je strogo povezana s dobi (zahvaća 8% muškaraca u dobi od 50. godine i gotovo 90% muškaraca starijih od 80. godine). Štoviše, kod tih bolesnika prisutnost LUTS-a je povezana s više komplikacija kao što je akutna retencija urina (6,8% epizoda na 1000 bolesnika u općoj populaciji godišnje, 34,7% epizoda u bolesnika iznad 70. godine). Šanse za razvoj umjerenog do teškog LUTS-a se povećavaju postupno s dobi te je u muškaraca nakon 50. godine 3,5 puta učestaliji LUTS kod prostata većih od 50 mL, a kod onih s prostatom manjom od 50 mL učestalost je veća 2,4 puta.

Literatura

 1. Abrams P. New words for old: lower urinary tract symptoms for "prostatism". BMJ. 1994;308(6934):929–930. doi:10.1136/bmj.308.6934.929
 2. Abrams, P., et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn, 2002. 21: 167.
 3. Agarwal, A., et al. What is the most bothersome lower urinary tract symptom? Individual- and population-level perspectives for both men and women. Eur Urol, 2014. 65: 1211.
 4. Société Internationale d’Urologie (SIU), Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS): An International Consultation on Male LUTS., Chapple C. & Abrams P., Editors. 2013.
 5. Gacci, M., et al. Metabolic syndrome and benign prostatic enlargement: a systematic review and meta-analysis. BJU Int, 2015. 115: 24.
 6. Saratlija Novakovic Z, Tesija RA, Puljak L. Association between metabolic syndrome and overactive bladder: a case-control study. Scand J Urol. 2017;51(6):470-3.
 7. Gacci, M., et al. Male Lower Urinary Tract Symptoms and Cardiovascular Events: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur Urol, 2016. 70: 788.
 8. De Ridder, D., et al. Urgency and other lower urinary tract symptoms in men aged >/= 40 years: a Belgian epidemiological survey using the ICIQ-MLUTS questionnaire. Int J Clin Pract, 2015. 69: 358.
 9. Kogan, M.I., et al. Epidemiology and impact of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms: results of the EPIC survey in Russia, Czech Republic, and Turkey. Curr Med Res Opin, 2014. 30: 2119.
 10. Kupelian, V., et al. Prevalence of lower urinary tract symptoms and effect on quality of life in a racially and ethnically diverse random sample: the Boston Area Community Health (BACH) Survey. Arch Intern Med, 2006. 166: 2381.
 11. Chapple, C.R., et al. Lower urinary tract symptoms revisited: a broader clinical perspective. Eur Urol, 2008. 54: 563.
 12. Ficarra, V., et al. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy. Curr Urol Rep, 2014. 15: 463.
 13. He, Q., et al. Metabolic syndrome, inflammation and lower urinary tract symptoms: possible translational links. Prostate Cancer Prostatic Dis, 2016. 19: 7.
 14. Abdelmoteleb H, Jefferies ER, Drake MJ. Assessment and management of male lower urinary tract symptoms (LUTS). Int J Surg. 2016;25:164–171. doi:10.1016/j.ijsu.2015.11.043
 15. D'Ancona C, Haylen B, Oelke M, et al. The International Continence Society (ICS) report on the terminology for adult male lower urinary tract and pelvic floor symptoms and dysfunction. Neurourol Urodyn. 2019;38(2):433–477. doi:10.1002/nau.23897
 16. Coyne KS, Sexton CC, Thompson CL, et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) in the USA, the UK and Sweden: results from the Epidemiology of LUTS (EpiLUTS) study. BJU Int. 2009;104(3):352–360. doi:10.1111/j.1464-410X.2009.08427.x