x
x

Pet trenutaka za higijenu ruku

  25.01.2020.

Čiste ruke najvažniji su pojedinačni činitelj koji može smanjiti broj infekcija. Interdisciplinarni tim stručnjaka načinio je Smjernice, koristeći se Smjernicama SZO-a, drugim smjernicama i drugom internacionalnom literaturom. Smjernice su namijenjene svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima zdravstvenih ustanova koji dolaze u izravan dodir s bolesnicima.

Pet trenutaka za higijenu ruku

Higijena ruku

Postupci pranja, higijenskog pranja i utrljavanja sa svrhom uklanjanja vidljive nečistoće i reduciranja prolazne mikrobiološke flore bez nužnog utjecaja na trajnu floru koža.

Higijensko pranje ruku

Postupak pranja ruku antiseptičkim sredstvom i vodom sa svrhom reduciranja prolazne mikrobiološke flore bez nužnog utjecaja na trajnu floru koža. Širokog je spektra, ali obično manje djelotvorno i djeluje sporije nego utrljavanje antiseptičkog sredstva za ruke.

Liječ Vjesn 2011;133:155-170: »Pet trenutaka za higijenu ruku«

Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku (pdf)