x
x

Svjetski dan higijene ruku 2022

  05.05.2022.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 5. svibnja Svjetskim danom higijene ruku i pokrenula globalnu kampanju “Sačuvajte živote – operite svoje ruke”. Kampanja je pokrenuta 2009. godine, a obilježava se u 182 zemlje svijeta i u oko 22 tisuće zdravstvenih ustanova. Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, jedan je od od najvažnijih elemenata inicijative Zdravlje za sve SZO-a.

Svjetski dan higijene ruku 2022

Kako bi dali prioritet čistim rukama u zdravstvenim ustanovama, osobe na svim razinama moraju vjerovati u važnost higijene ruku i prevenciju i kontrolu infekcija, djelujući kao ključni faktori u postizanju odgovarajućeg ponašanja i stavova prema pranju i higijeni ruku. Drugim riječima, zdravstveni radnici na svim razinama i osobe koje pristupaju zdravstvenim ustanovama moraju djelovati jedinstveno i osigurati pravilnu higijenu ruku.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana higijene ruku, 5. svibnja 2022., usmjerena je na to da pranjem ruku možemo doprinjeti kulturi, sigurnosti i kvaliteti u zdravstvenim ustanovama, ali i na poticanje ljudi na pranje ruku. Odvija se pod sloganom: „Ujedinite se za sigurnost: operite ruke!“

Svake godine kampanja „SPASI ŽIVOTE: operi svoje ruke“ ima za cilj globalno unaprijediti higijenu ruku u zdravstvenoj skrbi.

SZO poziva sve da budu inspirirani globalnim pokretom za postizanje univerzalne zdravstvene pokrivenosti, tj. postizanje boljeg zdravlja i dobrobiti za sve ljude u svim dobnim skupinama, uključujući zaštitu od financijskih rizika, pristup kvalitetnim osnovnim zdravstvenim uslugama i  pristupačnost osnovnim lijekovima i cjepivima. Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, ključna je za postizanje zdravstvene sigurnosti jer je to praktičan pristup s dokazanim utjecajem na kvalitetu skrbi i sigurnost za pacijenta na svim razinama zdravstvenog sustava.

„SPASI ŽIVOTE: operi svoje ruke“ – u kontekstu COVID-19.

Higijena ruku jedna je od najučinkovitijih mjera za smanjenje širenja patogena i sprječavanje infekcija, uključujući virus koji uzrokuje COVID-19. Pravilno pranje ruku mora trajati najmanje 30 sekundi uz uporabu tekuće vode i sapuna, nakon čega, po potrebi, slijedi i dodatna dezinfekcija utrljavanjem dezinficijensa na bazi alkohola. Takvim, temeljitim pranjem ruku pomažemo spriječiti širenje raznih zaraznih bolesti, a to se pokazalo djelotvorno i kod bolesti COVID-19.