x
x

Novosti u liječenju rasagilinom

  dr. sc. Helena Šarac, dr.med., spec. neurolog

  15.11.2016.

Dokazana klinička učinkovitost uz minimalne nuspojave i sigurnost primjene, svrstavaju rasagilin u grupu lijekova koji predstavljaju dobru opciju kao prva linija monoterapije početne Parkinsonove bolesti ili kasnije u kombinaciji s dopaminskim agonistima i levodopom.

Novosti u liječenju rasagilinom

Što je Parkinsonova bolest?

Od psihičkih simptoma najčešća je depresija koja može godinama prethoditi nastupu bolesti.

Parkinsonova bolest (PB) je progresivna neurodegenerativna bolest koja se pretežito  manifestira tremorom, ukočenošću (hipertonus-rigor), usporenošću pokreta (bradikineza), posturalnom nestabilnošću (smetnje ravnoteže) i smetnjama u kretanju. Od psihičkih simptoma najčešća je depresija koja može godinama prethoditi nastupu bolesti, a kasnije tijekom bolesti mogu se javiti psihotični simptomi s halucinacijama i kognitivne smetnje, dok se demencija javlja obično u uznapredovaloj fazi bolesti. Nerijetko su prisutni i poremećaji spavanja, hiposomnija, problemi gutanja i govora, opstipacija, urinarna inkontinencija, probavne smetnje, poteškoće kod pisanja, seboreja, hipotenzija, poremećaji spavanja i dr.

Terapija Parkinsonove bolesti

U početnoj fazi PB prevladavaju motorički simptomi koji većinom zahtijevaju samo farmakološko liječenje, a naglasak je na optimalnom suzbijanju simptoma bolesti i izbjegavanju nuspojava.

Nema uzročnog liječenja Parkinsonove bolesti (PB). Medikamentozno i kirurško liječenje (duboka mozgovna stimulacija) ublažavaju simptome bolesti. 

U liječenju motoričkih simptoma koriste se preparati levodope s inhibitorima COMT, dopaminski agonisti i MAO-B inhibitori, amantadin i antikolinergici. Izbor terapije ovisi o stadiju bolesti. U početnoj fazi PB prevladavaju motorički simptomi koji većinom zahtijevaju samo farmakološko liječenje, a naglasak je na optimalnom suzbijanju simptoma bolesti i izbjegavanju nuspojava. U kasnijim fazama bolesnici često razvijaju motoričke komplikacije koje su povezane s dugotrajnom primjenom preparata levodope. Aktualne smjernice u liječenju PB upućuju na odgađanje primjene preparata levodope i uvođenje drugih preparata kao što su MAO-B inhibitori i dopaminski agonisti, kako bi se izbjegla pojava levodopom izazvanih neželjenih kretnji (diskinezija). U drugoj fazi bolesti, cilj je reducirati simptome bolesti kontrolom motoričkih fluktuacija ("on-off, wearing off") povezanih s neodgovarajućim odgovorom na lijekove.

Učinkovitost rasagilina

Simptomatska učinkovitost rasagilina zabilježena je u sve tri domene UPDRS ljestvice (raspoloženje/mentalni status/kognitivne funkcije, svakodnevne aktivnosti i motorika).

MAO-B inhibitor rasagilin se trenutno koristi u liječenju PB kao monoterapija ili u kombinaciji s levodopom i dopaminskim agonistima. Učinkovitost rasagilina je dokazana u dvije velike kliničke studije TEMPO i ADAGIO. U ovim studijama ispitivana je simptomatska učinkovitost rasagilina u odnosu na bolesnike koji nisu uzimali rasagilin (placebo) na velikom uzorku pacijenata s PB, pri čemu su uspoređivani rezultati na UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Score) ljestvici. Rezultati su pokazali značajno poboljšanje na ukupnom broju bodova na UPDRS ljestvici  za ≥ 3 boda te u domeni svakodnevnih aktivnosti (Activities of Dailiy Living) u bolesnika koji su uzimali 1 mg rasagilina dnevno, 6-9 mjeseci od početka liječenja. Dokazana je blaža učinkovitosti u pacijenata u vrlo ranoj fazi PB i nižim ukupnim brojem bodova na UPDRS ljestvici, koji nisu odmah zahtijevali drugu simptomatsku terapiju za PB.

U odnosu na ranije analize, recentna meta analiza rasagilina primijenjenog u monoterapiji u dozi od 1 mg/dan pokazala je značajno poboljšanje na UPDRS ljestvici za ≥ 5 bodova. Simptomatska učinkovitost rasagilina zabilježena je u sve tri domene UPDRS ljestvice (raspoloženje/mentalni status/kognitivne funkcije, svakodnevne aktivnosti i motorika). Ovi podaci su od praktičnog značenja jer neki bolesnici i ne zatraže liječničku pomoć dok simptomi ne budu značajnije izraženi. Studijske analize nisu pokazale veću učinkovitost rasagilina s povećanjem doze na 2 mg dnevno.

Zaključak

Dokazana klinička učinkovitost uz minimalne nuspojave i sigurnost primjene, svrstavaju rasagilin u grupu lijekova koji predstavljaju dobru opciju kao prva linija monoterapije početne PB ili kasnije u kombinaciji s dopaminskim agonistima i levodopom.

Može se zaključiti da rasagilin u dozi 1 mg/dan ima povoljan učinak na ključne simptome PB: tremor, bradikinezije, rigor i posturalnu nestabilnost, nakon 36 mjeseci od početka primjene, dok je placebo grupa imala progresivno pogoršanje simptoma za 2,6 boda na UPDRS ljestvici. Bolesnici koji su uzimali rasagilin kontinuirano u monoterapiji imali su promjenu samo 0,3 UPDRS boda 60. tjedana i za 1,6 UPDRS bodova 72. tjedna od početka terapije. Ovi rezultati upućuju da rasagilin održava motoričku funkciju na početnim vrijednostima najmanje godinu dana sa značajnim poboljšanjem u svim ključnim motoričkim simptomima PB. Primijenjen u dozi od 1 mg dnevno, 6-9 mjeseci nakon početka primjene pokazuje poboljšanje na UPDRS ljestvici za oko 3 boda u pacijenata u vrlo ranoj fazi PB (UPDRS ukupni zbroj 21-22 boda) i preko 5 UPDRS bodova u pacijenata s početnim UPDRS zbrojem ≥ 27. Dokazana klinička učinkovitost uz minimalne nuspojave i sigurnost primjene, svrstavaju rasagilin u grupu lijekova koji predstavljaju dobru opciju kao prva linija monoterapije početne PB ili kasnije u kombinaciji s dopaminskim agonistima i levodopom.

Literatura

  1. Lew MF1, Hauser RA, Hurtig HI, Ondo WG, Wojcieszek J, Goren T, Fitzer-Attas CJ. Long-term efficacy of rasagiline in early Parkinson's disease.Int J Neurosci. 2010;120(6):404-8.
  2. Parkinson Study Group. A controlled trial of rasagiline in early Parkinson disease: the TEMPO Study. Arch Neurol. 2002;59(12):1937-43.
  3. Olanow CW, Rascol O, Hauser R, Feigin PD, Jankovic J, Lang A, Langston W, Melamed E, Poewe W, Stocchi F, Tolosa E; ADAGIO Study Investigators. A double-blind, delayed-start trial of rasagiline in Parkinson's disease. N Engl J Med. 2009:24;361(13):1268-78.
  4. Jankovic J, Berkovich E, Eyal E, Tolosa E. Symptomatic efficacy of rasagiline monotherapy in early Parkinson's disease: post-hoc analyses from the ADAGIO trial. Parkinsonism Relat Disord. 2014:20(6):640-3.