x
x

Medicinska naklada: Atlas okuloplastične kirurgije

  11.10.2022.

Nova knjga Medicinske naklade "Atlas okuloplastične kirurgije", autorice Jelene Juri Mandić bogato je ilustriran praktični vodič kroz najčešće kirurške zahvate u periokularnom području.

Medicinska naklada: Atlas okuloplastične kirurgije

"Atlas okuloplastične kirurgije" praktični je kirurški priručnik za specijalizante, specijaliste, supspecijaliste. Pisan je jasno i koncizno, a ilustriran je mnoštvom orginalnih fotografija iz autoričine arhive, koje zorno prikazuju brojne kirurške zahvate u periokularnom području.

Knjiga je koncipirana ujednačeno. Sadržava 8 poglavlja, 27 potpoglavlja, 322 slikovna prikaza, tablice i algoritme s opisima najčešćih patoloških stanja periokularnog područja, kao i načina njihova kirurškog liječenja. 

Započinje naputcima za pravilnu anamnezu i osnovni klinički pregled, nakon čega slijede specijalizirana poglavlja s mnoštvom ilustracija i preporučenim štivom, koji nude slikovne i tekstualne opise najčešćih kirurških zahvata šireg periokularnog područja. Kao poseban dodatak svakom poglavlju, važne su činjenice, praktični savjeti i smjernice izdvojeni iz glavnog teksta i uokvireni su uz napomenu "Važno", kako bi bili uočljiviji.

U poglavljima pokazane su najčešće involutivne promjene periokularnog područja koje utječu na normalnu funkciju oka. Također prikazane su i najčešće promjene položaja i funkcije gornjih i donjih vjeđa koje nisu posljedica involutivnih promjena, već su odraz lokalizirane ili sistemne bolesti ili traume koje utječu na izgled i funkciju periokularnog područja.

Uz bogate ilustracije ponuđeni su i pregledi najčešćih kirurških zahvata koji se primjenjuju u korekciji svih navedenih stanja.