x
x

Kreatin može usporiti napredovanje Huntingtonove bolesti

  Klara Čičić, dr. med.

  19.03.2014.

Lijek koji bi odgodio nastup prvih simptoma Huntingtonove bolesti mogao bi biti kreatin, objavljeno je u časopisu Neurology. Randomizirana, kontrolirana klinička studija pokazala je da liječenje visokim dozama kreatina može biti učinkovito i sigurno u usporavanju napredovanja bolesti većine ispitanika s genetskom predispozicijom za bolest. Usporavanje atrofije mozga dokazano je ponovljenim snimkama magnetske rezonance mozga.

Kreatin može usporiti napredovanje Huntingtonove bolesti
Ova je studija otvorila put sličnim istraživanjima prevencije ostalih neurodegenerativnih bolesti.

Studija PRECREST provedena je u općoj bolnici Massachusetts, SAD, a uključivala je 47 sudionika s presimptomatskom fazom Huntingtonove bolesti (HB) i 17 kontrola. Ispitanici su bili randomizirani u dvije skupine; jedna je primala kreatin peroralno do 30 grama dnevno, a druga je skupina primala placebo. Nakon 6 mjeseci, svi su sudionici primali kreatin još 12 mjeseci.

Sudionicima je učinjena magnetska rezonanca (MR) mozga na početku istraživanja. Ponovljena MR za 6 mjeseci pokazala je usporenje atrofije u sudionika koji su uzimali kreatin u usporedbi s onima koji su uzimali placebo. Uporaba MR kao biomarkera bolesti pokazala se korisnim pokazateljem učinkovitosti liječenja.

Autori studije naglašavaju sigurnost i učinkovitost visokih doza kreatina, uz vrlo malo nuspojava poput mučnine i proljeva.

Huntingtonova bolest je autosomno dominantna neurodegenerativna bolest. Najčešće se manifestira tek u trećem do petom desetljeću života. U nosioca mutacije gena za HB, MR pokazuje značajnu atrofiju u području cerebralnog korteksa i bazalnih ganglija.

Kreatin je popularni peroralni nadomjestak prehrani koji poboljšava mišićnu funkciju, a često ga koriste sportaši.U organizmu se nalazi gotovo isključivo u mišićima i važan je za mišićnu kontrakciju. Po strukturi je kreatin metilgvanidooctena kiselina. Izlučuje se kao kreatinin putem bubrega.

Ova je studija otvorila put sličnim istraživanjima prevencije ostalih neurodegenerativnih bolesti.