x
x

Radovi doktorskih kandidata s MEF u Zagrebu u hrvatskim časopisima

  15.03.2014.

Na skupini kandidata koji su doktorirali na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. i 2010. godine ispitano je objavljuju li oni u hrvatskim časopisima i na hrvatskome jeziku. Podaci su prikupljeni pretraživanjem bibliografske baze podataka Medline/PubMed.

Radovi doktorskih kandidata s MEF u Zagrebu u hrvatskim časopisima
Zbog važnosti pritjecanja informacija na materinjem jeziku u sustave medicinske izobrazbe i zdravstvene skrbi znanstvena komunikacija na materinjem jeziku ne bi se smjela ugasiti.

Skupina doktorskih kandidata iz 2000. godine ukupno je u domaćim časopisima objavila 34% svih objavljenih radova, od čega na hrvatskome jeziku 29% radova. Skupina ispitanika iz 2010. godine u domaćim je časopisima objavila 44% svih radova, pri čemu je značajno porastao broj radova u hrvatskim časopisima koji izlaze na engleskome jeziku (s 5% na 31%).

Broj radova u časopisima koji izlaze na hrvatskome jeziku smanjio se na 13%. Ti rezultati dokaz su globalnog trenda smanjenja broja radova na svim jezicima osim engleskoga.

Zbog važnosti pritjecanja informacija na materinjem jeziku u sustave medicinske izobrazbe i zdravstvene skrbi znanstvena komunikacija na materinjem jeziku ne bi se smjela ugasiti.

Marijan Šember, Jelka Petrak