x
x

3D mamografija u dijagnostici raka dojke

  David Čičić, dr. med.

  16.12.2013.

Digitalna tomosinteza dojke (3D mamografija) učinkovitija je u dijagnostici raka dojke u odnosu na konvencionalnu digitalnu mamografiju, zaključak je istraživanja prikazanog na godišnjem skupu Radiološkog društva Sjeverne Amerike (eng. Radiological Society of North America; RSNA).

3D mamografija u dijagnostici raka dojke
Pozitivna prediktivna vrijednost testa porasla je za 46% upotrebom tomosinteze, s 4.1% na 6%.

Istraživanje je pokazalo da je upotrebom tomosinteze, u usporedbi s digitalnom mamografijom, smanjena prosječna stopa ponovnog pozivanja žena s 10.8% na 8.78%, dok je stopa detekcije raka dojke porasla za 22%, s 4.28 na 5.25 slučajeva na 1000 žena. Pozitivna prediktivna vrijednost testa (udio žena s pozitivnim radiološkim nalazom, kod kojih je rak dokazan patohistološkom analizom) porasla je za 46% upotrebom tomosinteze, s 4.1% na 6%.

Autori su usporedili radiološke snimke 15 633 žena podvrgnutih tomosintezi, s 10 753 žena snimanih digitalnom mamografijom.

Konvencionalna digitalna mamografija je najčešće korištena slikovna dijagnostička metoda u probiru za rak dojke. Riječ je o 2D rendgenskoj snimci dojke. Nedostatak metode su učestali lažno pozitivni nalazi, koji dovode do dodatnog, nepotrebnog testiranja žena. U tomosintezi se dojka snima iz različitih kutova. Snimke (slojevi) se mogu promatrati pojedinačno, ili se mogu iskoristiti za 3D rekonstrukciju tkiva dojke. Tako ova metoda radiolozima može dati bolji uvid u tkivo dojke i može smanjiti broj lažno pozitivnih nalaza.