x
x

Da li je organska hrana zdravija? Pregled objavljene literature

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  07.10.2012.

Organska hrana može smanjiti izloženost pesticidima i na antibiotike rezistentnim bakterijama, no objavljene studije još uvijek ne pružaju čvrst dokaz da je hranjivija od konvencionalno uzgojene hrane.

Da li je organska hrana zdravija?  Pregled objavljene literature

Rezultati sistematiziranog pregleda 223 različita istraživanja koja su procjenjivala hranjive tvari i razinu onečišćenja u hrani, te 17 istraživanja na ljudima provedenih u razdoblju između 1996. i 2011., objavljeni su 4. rujna o. g. u časopisu Annals of Internal Medicine.

Kako bi pronašli prikladna istraživanja autori su pretražili 6 baza podataka: MEDLINE, EMBASE, CAB Direct, Agricola, TOXNET i Cochrane Library. Istraživanja uključena u analizu sadržavala su usporednu procjenu prehrambenih navika konzumiranja organski i konvencionalno uzgojene hrane, komparativnu procjenu nutritivne vrijednosti te komparaciju kontaminacije bakterijama, gljivicama ili pesticidima voća, povrća, žitarica, mesa, peradi, mlijeka i jaja uzgojenih na organski ili konvencionalan način

Istraživači su otkrili da nema razlike u razinama vitamina i hranjivih tvari (npr. askorbinska kiselina, kalcij, vlakna) između organski i konvencionalno uzgojenih proizvoda. Među organskim proizvodima u odnosu na konvencionalne pronađena je veća razina fosfora, no istraživači napominju kako je klinička značajka tog nalaza bila izrazito mala.

Rizik onečišćenja salmonelom i kampilobakterom je bio isti kod organske i konvencionalne piletine i svinjetine, a rizik izloženosti na antibiotike rezistentnim bakterijama bio je veći kod konvencionalno uzgojene piletine i svinjetine (razlika rizika [RD], 33%; 95% CI, 21% - 45%, P <.001). Rizik kontaminacije pesticidima je bio niži kod organskih proizvoda (RD, 30%; 95% CI, -37% do - 23%, P <0,001), a u konvencionalno uzgojenim proizvodima su razine pesticida bile unutar dopuštenih granica .

Istraživači priznaju da podaci ostavljaju prostora za diskusiju zbog ograničenog broja studija koje se bave organski uzgojenom hranom i heterogenosti dostupnih istraživanja, Napominju da su potrebna dugoročna istraživanja koja bi procjenjivala zdravstvenu prednost konzumiranja organski uzgojene hrane.