x
x

Klasifikacijski kriteriji za sistemski lupus erimatosus u Hrvatskoj

  18.06.2012.

Prevalencija klasifikacijskih kriterija Američkog reumatološkog društva ispitana je u skupini od 162 pacijenta sa sistemskim lupusom erimatosusom iz Hrvatske i objavljena u CMJ-u

Klasifikacijski kriteriji za sistemski lupus erimatosus u Hrvatskoj

Cilj Identificirati pacijente sa sistemskim lupusom erimatosusom (SLE) dijagnosticirane i liječene u našoj klinici koji su ispunjavali najmanje 4 kriterija Američkog reumatološkog društva (engl, ACR) u vrijeme kad je provođeno istraživanje, kako bi odredili prevalenciju tih kriterija u tri različita vremenska razdoblja i usporedili naše rezultate sa sličnim istraživanjima.

Postupci Proveli smo retrospektivnu i deskriptivnu analizu medicinskih kartona 162 pacijenta koji su ispunjavali najmanje 4 ACR kriterija. Brojali smo kriterije i određivali učestalost svakog kriterija u tri različita razdoblja: na početku bolesti, u vrijeme kad je postavljena dijagnoza i u vrijeme kad je provedeno istraživanje.

Rezultati U vrijeme kada je postavljena dijagnoza pacijenti su zadovoljavali 3,8 klasifikacijskih kriterija, a u vrijeme kad je provedeno istraživanje 5,4 kriterija. Najčešći kriterij na početku bolesti bio je artritis (52,6%); u vrijeme kad je postavljena dijagnoza pozitivni titar antinuklearnih antitijela (ANA) (88,0%), a u vrijeme kad je provedeno istraživanje također pozitivni ANA titar (95,7%), imunološki poremećaj (89,5%), artritis (71,0%), hematološki poremećaj (70,4%), leptirasti osip (61,7%) i fotosenzitivnost (51,9%).

Zaključak Prevalencija ACR kriterija kod naših pacijenata slična je onoj u ostalim istraživanjima, posebice onima koja su uključivala pacijente bijele rase. Naši rezultati potvrđuju vrijednost ACR kriterija kod pacijenata kojima je već utvrđena dijagnoza. Ovo je prvo istraživanje o prevalenciji manifestacija bolesti među hrvatskim pacijentima sa SLE-om.

Mislav Cerovec, Branimir Anić, Ivan Padjen, Nada Čikeš

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPLIVIT D 2000Bisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: