x
x

Smanjenje zdravstvenog doprinosa

  14.12.2011.

Smanjenje zdravstvenog doprinosa za 1 do 2% i ukidanje doprinosa od 3% za umirovljenike, smanjenje listi čekanja revizija ugovora privatnih zdravstvenih ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, samo su neki od poteza koje planira budući ministar zdravstva Rajko Ostojić. Stalno ističe kako žele snimiti situaciju te se zalaže za 'clean' start.

Smanjenje zdravstvenog doprinosa
Neće biti sječe ravnatelja bolnica kao 2000. godine, ali uprave bi sukladno zakonu trebale smijeniti one ravnatelje čije su bolnice u gubicima, kaže budući ministar zdravstva Rajko Ostojić.

"Prvi potezi bit će smanjenje listi čekanja za 50% odnosno u medicinski dozvoljene granice, ukidanje 3% doprinosa za umirovljenike jer to nije pošteno i jer su cijeli život plaćali, a treći zadatak bit će prilagoditi zakone odnosno pravilnike i podzakonske akte sukladno medicini 21. stoljeća. ", kaže Rajko Ostojić.

Najavljujući smanjivanje doprinosa, Ostojić kaže kako treba gledati širu sliku odnosno da će istovremeno sa smanjenjem doprinosa poslati 'naputak' poslodavcima da za taj iznos radnicima povećaju plaću.

"To je u posljednjih 20 godina napravljeno samo jednom odnosno 2000. godine kada smo cijenu rada smanjili za 2% i kada nas je većina poduzetnika poslušala i tu razliku dala kao povećanje plaća rada. Tada smo to nadoknadili iz ostalih davanja", pojašnjava Ostojić. Na pitanje hoće li se zbog toga smanjivati zdravstveni proračun, Ostojić odgovara niječno, ali ipak zadržava mogućnost da će se sukladno eventualnom smanjenju državnog proračuna smanjivati proračuni za sve sektore pa tako i za zdravstvo.

Cijeli tekst dostupan u Poslovnom dnevniku.