x
x

P300 - dijagnostička metoda kognitivnih poremećaja

  prof. dr. sc. Marina Titlić, dr. med. specijalist neurolog

  21.07.2010.

P300 je ispitivanje kognitivnih funkcija, odnosno prolaznosti kroz kognitivne dijelove mozga. P označava položaj vrha vala, a 300 referentnu vrijednost latence odgovora koja se izražava u milisekundama (ms). P300 može biti pomoćna metoda u dijagnostici niza bolesti, kao što su Alzheimerova demencija, vaskularne demencije, epilepsija, kraniocerebralne traume, kognitivna oštećenja u Parkinsonovoj bolesti, multiple skleroze, i druge degenerativne bolesti.

P300 - dijagnostička metoda kognitivnih poremećaja

Uvod

Neuropsihološka testiranja koriste se u procjeni kognitivnih funkcija u bolesnika sa neurološkim i psihijatrijskim bolestima i oštećenjima, traumama mozga kao i oštećenjima koja nastaju kao posljedica različitih drugih bolesti. Razvoj tehnologije omogućio je provođenje dopunskih testova kognitivnih funkcija koji su standardizirani i mogu se prikazati egzaktnim matematičkim vrijednostima. Testiranja se temelje na primjeni evociranih potencijala.

Što su evocirani potencijali?

Evocirani potencijali su ne-invazivno elektorfiziološko ispitivanje. Temelje se na podražaju osjetnog sustava bilo vidnog, slušnog ili somatosenzornog i praćenju prolaza kroz podraženi osjetni put. Određuje se latenca i amplituda evociranog odgovora. Vrijednost latence i amplitude opisuje se kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativni opis kazuje o obliku i izgledu vala evociranog odgovora te procjenjuje odstupanja od referentnih vrijednosti. Na osnovu toga moguće je procijeniti smetnje provođenja osjetnim putem, vrstu i karakteristike smetnji posebno u nekih bolesti kao što su multipla skleroza i druge demijelinizacijske bolesti, degenerativne bolesti i sl. Kvantitativni prikaz matematičkim vrijednostima određuje kvalitetu evociranog odgovora. Svaki evocirani odgovor određen je referentnim vrijednostima temeljem čega se može procjenjivati provodljivost osjetnog puta. Produženje latence iznad referentnih vrijednosti upućuje na smetnje provođenja osjetnim putem. Snižavanje amplitude evociranog odgovora u pojedinim segmentima osjetnog puta ukazuju na smetnje prolaznosti tim dijelom osjetnog puta. Uvijek se rade dva ponovljena, uzastopna snimanja kako bi se procijenila ponovljivost tj. iscrpljivost neurona. Oštećenje ponovljivosti karakteristično je za neke bolesti kao što su demijelinizacijski procesi.

Kada se koriste evocirani potencijali?

Evocirani potencijali koriste se za ispitivanje oštećenja osjetnog puta u nekim bolestima koje oštećuju osjetni sustav kao što su multipla skleroza, neke degenerativne bolesti, tumorski procesi, upalne procese i sl. Koriste se kako u dijagnostici bolesti osjetnog puta tako i u praćenju tijeka liječenja i oporavka. Značajna su pomoć u konačnoj ocjeni oštećenja osjetnog puta (vidnog, slušnog, somatosenzornog) nastalog nakon preboljele bolesti.

Što je P300?

P300 je ispitivanje kognitivnih funkcija, odnosno prolaznosti kroz kognitivne dijelove mozga. P označava položaj vrha vala, a 300 referentnu vrijednost latence odgovora koja se izražava u milisekundama (ms). Standardna devijacija ovog odgovora je +/-10 ms. Ovisno o vrsti podražaja razlikujemo vidne i slušne kognitivne evocirane potencijale, vidni P300 i slušni P300. Ispitivanje se provodi tako da se mozak podražuje vidnim ili slušnim podražajima, a registracija se bilježi na pojedinim specifičnim točkama mozga. Registrira se latenca i amplituda kognitivnog evociranog odgovora koja se izražava brojčanom vrijednosti, latenca u ms, a amplituda u mikro-V. Kvalitativno se opisuje oblik vala koja nas ponekad upućuje na bližu procjenu neurološkog oštećenja mozga. U novije vrijeme za pojedina testiranja koriste se posebni-specifični osjetni podražaji. Uz podražaj ispitanik u dijelu testa provodi i određene zadatke, npr brojenje, određivanja ispravnosti i sl. Time se određuje kognitivni podražaj u ciljanim i ne-ciljnim kognitivnim funkcijama, uspoređuju se njihove latence, amplitude kao i kvalitativni izgled vala. Možemo zaključiti P300 daje niz podataka koje možemo koristiti u dijagnostici i prognostici kognitivnog poremećaja. Procjenjuje se dužina latence odnosno vrijeme potrebno da se podražaj procesuira što se mjeri u ms (milisekundama) kao i amplituda koja se mjeri u mikro-V (mikrovoltima), izgled vala, točnost brojenja i ponovljivost.

Kada koristimo P300?

Istraživanja brojnih autora pokazuju da P300 može biti pomoćna metoda u dijagnostici niza bolesti, kao što su Alzheimerova demencija, blaga kognitivna oštećenja (MCI), vaskularne demencije, epilepsija, kraniocerebralne traume, kognitivna oštećenja u Parkinsonovoj bolesti, multiple skleroze, i druge degenerativne bolesti. P300 može biti pomoćna metoda u dijagnostici psihičkih bolesti i promjena kao što su shizophrenija, panični poremećaji, ovisnost o opijatima, nikotinizam, alkoholizam i sl. P300 služi u praćenju tijeka bolesti koje dovode do encefalopatije kao što su jetrena i bubrežna oštećenja, teške anemije i sl jer je poznato da karakteristike P300 variraju u ovisnosti o stupnju encefalopatije i anemije. Prednost ove metode je što se lako primjenjuje, nije invazivna i može se ponavljati nebrojeno puta, a rezultati (latenca i amplituda) se mogu mjeriti i uspoređivati. P300 je objektivna, ne-invazivna metoda koja je standardizirana za određivanje kognitivnog procesa. Najčešće se koriste slušni podražaji, ali se mogu koristiti i vidni podražaji, pa i pojedine specifične vrste podražaja u pojedinim testiranjima. Njihova primjena je jednostavna i jeftina. Testiranje se jednostavno izvodi i može se ponavljati prema kliničkoj procjeni. Rezultati ispitivanja mogu se mjeriti i uspoređivati. Kognitivno testiranje pomoću evociranih potencijala, P300, je pomoćna dijagnostička metoda koja zajedno sa drugim testovima kao što su neuropsihologijsko testiranje i neuroradiološke pretrage upotpunjene sa ciljanim biokemijskim pretragama, kada je to potrebno, čine temeljne dijagnostičke metode kognitivnih poremećaja. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112. Stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08 i 155709) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te temeljem odredbe članka 96. Stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09) donio je rješenje da se Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za evocirane potencijale".

Literatura

1. Ozgürdal S, Gudlowski Y, Witthaus H, Kawohl W, Uhl I, Hauser M, Gorynia I, Gallinat J, Heinze M, Heinz A, Juckel G. Reduction of auditory event related P300 amplitude in subjects with at-risk mental state for schizophrenia. Schizophr Res 2008; 105 (3): 272 - 278.

2. Vanhaudenhuyse A, Laureys S, Perrin F. Cognitive event-related potentials in comatose and post-comatose states. Neurocrit Care 2008; 8 (2): 262 - 270.

3. van Deursen JA, Vuurman EF, Smits LL, Verhey FR, Riedel WJ. Reswponse speed, contingent negative variation and P300 in Alzheimer's disease and MCI. Brain Cogn 2009; 69 (3): 592 - 599.

4. Tanriverdi F, Yapislar H, Karaca Z, Unluhizarci K, Suer C, Kelestimur F. Evaluation of cognitive performance by using P300 auditory event related potentials (ERPs) in patients with growth hormone (GH) deficiency and acromegaly. Growth Horm IGF Res 2009; 19 (1): 24 - 30.

5. Takahashi S, Tanabe E, Sakai T, Matsuura M, Matsushima E, Obayashi S, Kojima T. Relationship between exploratory eye movement, P300, and reaction time in schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci 2008; 62 (4): 396 - 403.

6. Zhang Y, Lehmann M, Shobeiry A, Höfer D, Johannes S, Emrich HM, Dietrich DE. Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenic patients: a preliminary single-trial ERP analysis. Pharmacopsycvhiatry 2009; 42 (4): 129 - 134.

7. Sumiyoshi T, Higuchi Y, Itoh T, Matsui M, Arai H, Suzuki M, Kurachi M, Sumiyoshi C, Kawasaki Y. Effect of perspirone on P300 electrophysiological activity and social cognition in schizophrenia: a three-dimensional analysis with sloreta. Psychiatry Res 2009; 172 (3): 180 - 183.

8. Turetsky BI, Bilker WB, Siegel SJ, Kohler CG, Gur RE. Profile of auditory information-processing deficits in schizophrenia. Psychiatry Res 2009; 165 (1-2): 27 - 37.

9. Galletly CA, McFarlane AC, Clark R. Differentiating cortical patterns of cognitive dysfunction in schizophrenia and posttraumatis stress disorder. Psychiatry Res 2008; 159 (1-2): 196 - 206.

10. Veltmeyer MD, Clark CR, McFarlane AC, Moores KA, Bryant RA, Gordon E. Working memory function in post-traumtic stress disorder: an event-related potential study. Clin Neurphysiol 2009; 120 (6): 1096 - 1106.

11. Shucard JL, McCabe DC, Szymanski H. An event-related potential study of attention deficits in posttraumtic stress disorder during auditory and visual Go/NoGo continuous performance tasks. Biol Psychol 2008; 79 (2): 223 - 233.

12. Cui Y, Liu F, Zhang XY, Tang P, Liu P, Zhang B, Liu JH. Auditory P300 in the patients with traumatic brain injury. Fa YI Xue Za Zhi 2009; 25 (1): 19 - 23.

13. Guney F, Genc BO, Kutlu R, Ilhan BC. Auditory P300 event-related potential in tobacco smokers. J Clin Neurosci 2009; 16 (10): 1311 - 1315.

14. Maurage P, Philippot P, Joassin F, Pauwels L, Pham T, prieto EA, Palomero-Soler E, Zanow F, Campanella S. The auditory-visual integration of anger is impaired in alcoholism: an event-related potentials study. J Psychiatry Neurosci 2008; 33 (2): 111 - 122.

15. Roser P, Juckel G, Rentzsch J, Nadulski T, Gallinat J, Stadelmann AM. Effects of acute oral Delta9-tetrahydrocannabinol and standardized cannabis extract on the auditory P300 event-related potential in healthy volunteers. Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18 (8): 569 - 577.

16. Titlic M, Isgum V, Nesek-Madaric V, Lusic I. The effects of lamictal (lamotrigin) on the cognitive functions in patients suffering from epilepsy. Eur J Neurology 2005; 12 (Suppl 2): 92.

17. Otero GA, Pliego-Rivero FB, Porcayo-Mercado R, Medieta-Alcántara G. Working memory impariment and recovery in iron deficient children. Clin Neurophysiol 2008; 119 (8): 1739 - 1746.

18. Teodoro V, Bragagnolo Jr M, Lucchesi L, Kondo M, Tufik S. Evaluation of the event-related potential (ERP-P300) in patients with hepatic cirrhosis without encephalopathy. Arq Gastroenterol 2008; 45 (1): 82 - 86.

19. Buca A, Perkovic D, Martinovic-Kaliterna D, Vlastelica M, Titlic M. Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: diagnostic and clinical features according to revised ACR criteria. Coll Antropol 2009; 33 (1): 281 - 288.

20. Cooray GK, Maurex L, Brismar T. Cognitive impairment correlates to low auditory event-related potential amplitudes in type 1 diabetes. Psychoneuroendocrinology 2008; 33 (7): 942 - 950.

21. Nazliel B, Yilmaz M, Kocer B, Yetkin I, Yesilbudak Z. Event related potentials in hypothyroidism. Electromyogr Clin Neurophysiol 2008; 48 (5): 203 - 208.

22. Dassanayake T, Weerasinghe V, Dangahadeniya U, Kularatne K, Dawson A, Karalliedde L, Senanayake N. Long-term event-related potential changes following organophosphorus insecticide poisoning. Clin Neurophysiol 2008; 119 (1): 144 - 150.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPLIVIT total energyAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: