x
x

SAD: U sljedećih 20 godina utrostručenje troškova za bolesti srca

  26.01.2011.

Godišnji troškovi povezani s bolestima srca će se do 2030. godine u SAD utrostručiti na oko 818 milijardi dolara, predviđa American Heart Association.

SAD: U sljedećih 20 godina utrostručenje troškova za bolesti srca

Najveći udio u troškovima će imati tretiranje povišenog krvnog tlaka, oko 389 milijardi dolara godišnje do 2030. godine.

SAD već sada ima najveću prosječnu potrošnju po pacijentu među svim razvijenim zemljama.

Nova se projekcija troškova temelji na trenutnim troškovima povezanima s bolestima srca te aktualnim trendovima rasta populacije, navika prosječnog stanovnika SAD te učestalosti bolesti srca u toj zemlji.

Stručnjaci u časopisu Circulation napominju kako su se u studiji bavili samo s direktnim medicinskim troškovima.

Prema njihovim procjenama, do 2030. godine će 40% odraslih u SAD (116 milijuna ljudi) imati najmanje jedan oblik kardiovaskularnih bolesti.

Bolesti srca su vodeći uzrok smrti u SAD, a na njih otpada oko 17% troškova u zdravstvu.